het Wooldhuis an Paal tot Doel: dijken, grenspalen en een dorp schrijft daar? JJhr.mr. T. A.J.W. Schorer herplaatsing van grenspaal nr. 269a Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1988 | | pagina 1