ZEEUWS ii Jaargang 54, nummer 5, 2004 Redactie Peter van Houte, Karen Kroese, Oscar Steens Paul van der Velde (hoofdredacteur), Francisca van Vloten, Dick van der Wouw Aan dit nummer werkten mee Janneke Ebben, Jan Kuipers, Markus van der Graaff (tekening), Migo tekstueel advies, Daphne Pappers, Anda van Riet (foto's), Doeke Roos, André van der Veeke, Dingenus van de Vrie Bestuur Stichting Zeeuws Tijdschrift W.T. van Gelder (voorzitter), A.J. de Visser (secre taris), J.A.M. Nijskens (penningmeester), K. Scherphuis, D. van den Bout C.F. Bos, A.L Oosthoek Adres Postbus 503, 4330 AM Middelburg tel 0114 - 322878 redactie@zeeuwstijdschrift.nl bestuur@zeeuwstijdschrift.nl www.zeeuwstijdschrift.nl Abonnement Het Zeeuws Tijdschrift verschijnt zes keer per jaar. De abonnementsprijs bedraagt 38 euro franco per post. Opzegging dient schriftelijk te geschieden twee maanden voor het einde van het lopende jaar. Advertentieacquisitie Rita Oomen tel 0167 - 563401, fax 0167 - 561200, japm.oomen@worldonline.nl vormgeving Pharos M. van Hootegem Druk Grafisch Bedrijf Pitman bv ISSN 0166-5154 Subsidiegever Provincie Zeeland adverteerders Koninklijke Zeelandia Groep b.v., Zeeland Seaports, Provinciale Zeeuwse Courant, Fabery de Jonge Goes, Galerie De Vier Gemeten Middelburg, de Drukkery Middelburg, Boekhandel Basting Oostburg, Boekhandel De Vries Zierikzee, Boekhandel De Koperen Tuin Goes, Auberge De Campveerse Toren te Veere, Mazars accountants, Grafisch Bedrijf Pitman b.v., Stichting Scoop, Restaurant Kint&Co te Paal, Welkom in Zeeland 2004 Zeeuws Tijdschrift De redactie heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties te regelen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de redactie wenden. Naar Zeeland! Paul van der Velde sprak met meer dan twintig mensen die zich in de afgelopen tijd in Zeeland gevestigd hebben. Wat dreef hen er toe naar Zeeland te gaan en wat voor toekomst plannen hebben ze? De Zeeuwse wandtapijten en de rijke maritieme geschiedenis van Zeeland Doeke Roos kritiseert tegen de achtergrond van de Zeeuwse wandtapijten het Hollandocentrisme in de Nederlandse mari tieme geschiedschrijving. Waren het niet Zeeuwse geuzen die Leiden in 1574 hebben ontzet? 'Het lijkt alsof de Zeeuwse geschiedenis, ontkoppeld van het Hollandse verhaal, niet geschreven mag worden', aldus Roos. De Zeeuwse wandtapijten en de Harlem Method Janneke Ebben sprak met Renee Lugtigheid die vele jaren aan de restauratie van vooral de 'Slag bij Rammekens' heeft gewerkt. Loek Crootjans, een schilder opgevangen in zevenentwintig petrischaaltjes Daphne Pappers sprak met de uit Arnemuiden afkomstige Loek Grootjans over de ontwikkeling van zijn werk als beel dend kunstenaar: van monochromie naar residu en een drie delig kostuum dat hij maakte van de dekens waaronder hij verwekt is. Nu vloeit hij samen met de filosoof H. van Boxtel: ze zijn zelf kwast geworden. Tot Tweemaal Toe André van der Veeke kwam niet één maar twee keer naar Zeeland. Na de tweede keer noteert hij: 'Ik bleef waar ik was en leerde tot mijn stomme verbazing opnieuw over water te lopen.' Johan Coumou: de Zeelandiadirecteur die zo leuk kon tekenen Dingenus van de Vrie is als assistent-conservator verbonden aan het Prentenkabinet van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam en geeft in zijn bijdrage een beeld van het vooruit strevende grafische werk van Johan Coumou uit Zierikzee. Signalementen van Jan J.B. Kuipers en de Zeeuwse Boekentoptien 52 Zeeuwse Boekenprijs 2004: longlist Voorkant: Anda van Riet (foto) Karina Leijnse (styling)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2004 | | pagina 2