talenten en mogelijkheden. Dat kan door middel van zogeheten cultuurmenu's die basisschoolleerlingen in contact brengen met muziek en andere kunstdis ciplines. Presenteren van zangworkshops tijdens een evenement als Middelburg Vól-koren is een andere manier. Sinds enkele jaren maakt een speciaal kinder en jeugdkorenfestival deel uit van dit zangfestival. Een ander interessant project waar hard aan wordt gewerkt, is de ontwikkeling van een show choir voor jongeren. Alles draait hierbij om zang en dans en vormt een voor Zeeland geheel nieuw en zeer aantrek kelijk concept.' zangvoorstellingen en aanstekelijke meezingsessies. Een evenement dat in deze opsomming zeker niet mag ontbreken, is Middelburg Vól-koren. Op 5 en 6 juni jongstleden stond de zonovergoten Zeeuwse hoofdstad voor de zesde maal vól koren, ensembles en zanggroepen. Op door de hele stad verspreide, boei ende locaties vonden tijdens dit zangweekend zo'n zeventig optredens plaats, binnen of in de open lucht. Overigens nemen ook steeds meer koren uit Brabant en Zuid-Holland, waarvan sommige kunnen bogen op internationale festivalervaring, maar wat graag deel aan Middelburg Vól-koren. Middelburg Vól-koren is het product van de vruchtbare samenwerking tussen Stichting Kunst- en Cultuurroute Middelburg (diverse Middelburgse gale ries en kunstateliers openen tijdens het gehele eerste weekend van de maand traditiegetrouw hun deuren), het provinciaal orgaan voor vocale muziek SAKO, de Zeeuwse Zangersbond 'Zang Veredelt' en Scoop, het Zeeuwse instituut voor sociale en culturele ontwikke ling. Er wordt uit volle borst gezongen in Zeeland en Scoop zet zich graag in voor projecten die resulteren in een verbreding van de Zeeuwse muzikale horizon, zegt Jenny van Kampen, consulent amateur-muziek van Scoop. 'Onze belangstelling gaat in het bijzonder uit naar kinderen en jongeren, onder het motto "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". Het valt niet altijd mee de jeugd enthousiast te maken en, vooral ook, te houden voor zingen. Het is van belang kinderen culturele activiteiten aan te bieden die aansluiten bij hun belevingswereld en ze bewust te maken van hun Zeeuwse Sangerknaben en A58 De zingende Zeeuwse jeugd zet een traditie voort die al eeuwen geleden stevig wortel schoot. Maar wei nig mensen weten dat de wereldberoemde Wiener Sangerknaben hun oorsprong vinden in Zeeland. Sinds 1 september jongstleden geeft musicus Marcel van Westen (26) leiding aan de Zeeuwse Koorschool in Goes. 'Al in de vijftiende en zestiende eeuw zongen jongenskoren uit Middelburg en Goes in andere Nederlandse en in Duitse steden op kerkelijke hoogtijdagen en bij de inhuldiging van vorsten. Op uitnodiging van het Oostenrijkse hof traden zij op in Wenen, tegen een royaal honorarium in goudstuk ken. Zij vormden de inspiratiebron voor de Wiener Sangerknaben. Deze rijke muzikale en culturele erfe nis inspireerde Evert Heijblok, mijn voorganger, in 1954 tot de oprichting van de koorschool.' Jongens in de leeftijd van 5 tot 14 jaar krijgen er een op Engelse leest geschoeide, gedegen theoretische en praktische zangopleiding. Maar ook hen die de voorkeur geven aan minder zware muzikale kost heeft Zeeland het een en ander te bieden. Kinderkoren als De Suzen en de Guzen uit Kapelle, onder leiding van Suus Lichtendaal, en dat van de Zeeuwse Muziekschool van muziekdocente Janny Dieleman zingen de sterren van de hemel. Voor het dirigeren van kinderkoren bestaat een leven dige interesse: een mede door SAKO geïnitieerde basisopleiding tot kinderkoordirigent telt momenteel acht deelnemers. En dan is er voor de oudere jonge ren onder ons onder andere het razend populaire A58, van dirigent en zangpedagoog Rob van der Meulen. Aan koren in Zeeland geen gebrek. 8 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 12