melodievoering. Het klankidioom is niet romantisch maar de gebaren zijn dat wel. De tegenreactie die in de twintigste eeuw op de romantiek kwam, is mij te radicaal en te anorganisch verlopen. Dat mondde bij veel componisten uit in pure academische klanken. Dat probeer ik altijd te vermijden. Mijn muziek moet doorleefd zijn. DE Wat betekent 'doorleefd' dan? CB Dat de muziek zeggingskracht heeft. Dat is het allerbelangrijkste, dat je muziek iets te melden heeft. DE De ontwikkelingen van de laatste dertig jaar, zoals de Minimal Music of de Nieuwe Spiritualiteit van mannen als Arvo Part, lijken aan jou minder besteed. CB Dat vind ik soms een beetje charlatanmu- ziek. Een interessante muzikale cel wordt onder een kopieermachine gelegd. Er wordt een beetje mee gegoocheld maar het is in feite kopieerwerk. Arvo Part irriteert mij mateloos. Na twee minuten luisteren weet ik het wel weer. Neem jij hem echt als voorbeeld? DE Nee, nee, Arvo Part niet. Maar ik weet wel pre cies hoe hij tot zijn stukken komt. Hij is één van de meest strenge componisten die op het ogenblik bezig zijn. Ik vind het ver voeren iemand een charlatan te noemen als je niet weet wat zijn werkwijze is. B Ik heb me er nooit heel erg in verdiept. Ik heb wel heel wat stukken gehoord, 't Komt altijd op het zelfde neer, een soort teleurstelling... Het is bijna vermakelijk. Ook nu weer blijkt binnen de kortste keren hoe verschillend de muzikale wereld van Christian van die van mij is. Ik kan, bij wijze van spreken, twee jaar lang onafgebroken naar de muziek van componisten als Philip Glass, Steve Reich en Simeon ten Holt luisteren. Christian houdt dat geen twintig seconden vol. Hij probeert - zoals hij het zelf omschrijft - zichzelf te 'verwerkelijken' in zijn muziek. Het zijn termen en een bijbehorend gevoel voor esthetiek die mij vreemd zijn. Toch is er blijkbaar in Zeeland ruimte voor zowel Christians neoromantische (hij vindt de term zelf te eenzijdig) werken als mijn ritmisch georiën teerde, meer objectieve muziek. Christian schreef voor het Middelburgs Kamerkoor en het Zeeuws Jeugdorkest. Het Zeeuws Orkest speelt in 2005 een nieuw werk van hem. Hetzelfde orkest en het Zeeuws Philharmonisch Koor voerden Requiem 1953 uit. In Veere klonk onlangs mijn Piano Concerto. Het lijkt welhaast een Walhalla voor ons beiden, deze uithoek van Nederland. DE Christian, wij werken allebei in Zeeland, in de periferie van het Nederlandse componeren. Hoe sta je daar tegenover, heb je niet de neiging om naar de Randstad te verhuizen? CB Nee, deze plek heeft voor- en nadelen. DE Wat zijn de voordelen dan? CB Je hoeft niet op te boksen tegen honderd verschillende componisten in dezelfde regio. Je hebt een aantal opdrachtgevers en er is maar een heel beperkt aantal componisten dat de opdrachten daad werkelijk kan verwezenlijken. In dat opzicht is het wel een voordeel, dat je niet twintig mensen hebt in een straal van een paar kilometer die honderd keer zo goed zijn of die een veel grotere naam hebben. Een nadeel is dat je de meeste musici steeds van buiten moet halen. Als je hedendaagse muziek wilt spelen, heb je hier momenteel bijna niemand die dat goed kan. iE Ik vind het gebrek aan concurrentie ook vaak een nadeel. Er is geen kruisbestuiving tussen compo nisten en ik mis dat wel eens. Tegelijkertijd vind ik het ook wel weer heerlijk om los van de mainstream hier met mijn stukken aan het werk te kunnen gaan. Ik hoef mij hier helemaal niets aan te trekken van wat hip is of niet hip is. In de stukken die ik voor het Xenakis Ensemble gemaakt heb, voel ik me volledig vrij te doen wat ik wil. Je hebt gelijk, het is jammer dat er in Zeeland geen enkel ensemble specifiek met hedendaagse muziek bezig is. Het is daarom belang rijk dat we in elk geval het Muziek Podium Zeeland hebben. Het is de enige club in het concertgebeuren die ook andere geluiden laat horen. De programme ring van het Zeeuws Orkest, het Kamermuziekfeest en het Zeeland Nazomerfestival (voor wat de muziek betreft) is vrij traditioneel. CB Het is vaak een commerciële kwestie. Hedendaagse muziek trekt minder bezoekers. D E Dat weet ik niet. Het Zeeuws Orkest heeft bijvoorbeeld een relatief oud publiek door het soort programma's dat het speelt. Ze zijn al jaren - en dat moeten ze van subsidiegevers - aan het proberen de jeugd naar de concerten te halen. Ik denk dat dat een onmogelijke opdracht is. Je kunt wel eens een keer met Blof samen spelen, dan krijg je de Blof-fans één 10 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 14