st in rustig vaarwater Zeeuws Orke ymfonieorkest uniek in Nederland Semi-professioneel s 'Het Zeeuws Orkest ziet de toekomst met vertrou wen tegemoet,' zegt Wietske Lelie, secretaris van het bestuur van dit orkest én als amateur-cellist ook orkestlid. 'Er is een breed draagvlak in de samen leving, steun van overheden en het bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om onze huidige en toe komstige ambities waar te maken. En ook ons thuis, de Middelburgse Concertzaal, is gered.' De situatie met betrekking tot Het Zeeuws Orkest is totaal anders dan aan het eind van de jaren negentig. 12 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2 Jan J.B. Kuipers In 1997 schudde Het Zeeuws Orkest op zijn grond vesten. Wietske Lelie: 'De artistieke ambities liepen niet meer in de pas met de financiële mogelijkheden. Het Zeeuws Orkest dreigde zelfs ten onder te gaan.' Het provinciaal bestuur greep tijdig in. De Stichting Concerten Het Zeeuws Orkest werd opgericht met een - door de provincie aangesteld - nieuw bestuur. De Vereniging Het Zeeuws Orkest had van nu af uitsluitend de artistieke zaken als aandachtsveld. In 2000 werd een bestuurlijk tijdperk afgesloten. De Vereniging Het Zeeuws Orkest is toen opgeheven, de naam van de Stichting Concerten Het Zeeuws Orkest

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 16