Professionele kamermuziek in Zeeland komt voor een groot deel voort uit liefdewerk. Verspreid door de provincie houden tal van organisaties van vrijwilligers zich bezig met het organiseren van concerten voor een kleine bezetting. Ze staan als dwergen tussen - op Zeeuwse schaal althans - cultuurreuzen als Theater Exploitatie Zeeland, het Zeeland Nazomer Festival, Muziek Podium Zeeland en het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Tel je hun activiteiten bij elkaar op, dan blijken ze niettemin goed voor een substantieel deel van het aanbod aan kamermuziek in de provincie, van solorecital tot octet. Kees Cijsouw Het moet hier vooral gaan - zo was de afspraak - over de Stichting Kamermuziek Zeeland, maar het lijkt dienstig om het globale beeld te verbreden. Is er zoiets als een gemeenschappelijk profiel te schetsen van al die clubs, die buiten de hoofdstroom van de professionele cultuuraanbieders her en der in de pro vincie in rustieke kerkjes en kapellen, muziek onder de mensen helpen brengen? Een verkenning langs een aantal van die orga nisaties brengt inderdaad vaak vergelijkbare trek ken aan het licht. Gefocust werd op de organisaties van de Open Haard-concerten in Porgy Bess in Terneuzen, de Kaarslichtconcerten in het kerkje van Sint Kruis, de Baudeloo-concerten in Hulst, de vanuit de Culturele Raad Goes geïnspireerde concerten in de muziekschool, de Zomeravondconcerten in het West- Zeeuws-Vlaamse kustgebied, de uitvoeringen van oude muziek via de Stichting Incanto in Middelburg, de zondagse Cineconcerten in het theatercafé van Cinecity Vlissingen, de Stichting Kamermuziek Zeeland in het Middelburgse stadhuis en de Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland, die domicilie kiest in het charmante kerkje van Noordgouwe. Voor alle zekerheid: naar volledigheid wordt niet gestreefd, 15 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 19