De vaart der volkeren kent verschillende snelheden. Althans dat werd beweerd door jongelui die in het begin van de zestiger jaren de jachtige Randstad verlie ten om zich in het kalme Middelburg Hoe Middelburg tot het Mekka van onledig te houden met een soort min of de MODERNE MUZIEK uitgroeide meer kunstzinnige activiteiten. Zij ble ken vooral afkomstig uit de buurt van Utrecht en Zeist met uitlopers richting Haarlem. Amsterdammers zaten er niet tussen. Daar werd door Damslapers geslapen op het Nationale Monument en later in het Vondelpark. Politiek liep dat uit op de Kabouterpartij die de Oranje Vrijstaat, gebaseerd op anarchistische beginselen, nastreefde. 19 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 23