Gerrit Schoenmakers De instroom van nieuwe Middelburgers activeerde de maatschappelijke debatten, die via de televisie bekend heid kregen. Het cafébedrijf mocht zich plotseling verheugen in nieuwe andersoortige belangstelling. Wat tot dan een duistere kroeg was met alcoholische uitwassen werd ineens gezien als bruin café met een brede maatschappelijke functie dat het platform werd voor het uitwisselen van creatieve gedachten. Café Kanaalzicht (De Reutel) verkreeg een zekere chique doordat een selecte groep Middelburgers het koos als ontmoetingsplaats. Er waren meer gelegenheden waar de scene elkaar zag zoals het Hof van Zeeland van Maarten F. Dit was een bruin café aan de Vlasmarkt en gemeubileerd met een heftig doorleefde inboedel. Succes was verzekerd. Scene - Stuff - Stickies - Streaker Een geheel nieuw fenomeen verscheen aan de over kant van de straat, waar Hans en Gerda de eerste koffieshop in Middelburg openden. In dat stadium was een koffieshop echt een handel in kopjes koffie en nog lang geen verstrekkingspunt voor de zoge noemde stuff. Door ongelukkige kwesties ging deze succesvolle nering na enkele jaren reeds teloor. Meer succes had St. John aan de Vischmarkt van Hans en Ria van de E. en in zijn oorspronkelijk concept florerend tot op de dag van vandaag. Studie in de astrologie werd weer een serieus te nemen activiteit en transcendente meditatie moest de schellen van de ogen doen vallen en leiden tot dieper inzicht en hogere gedachten. Aandacht voor de dynamiek van het kosmisch gebeuren versterkte de aandacht voor de pedagogie van Rudolf Steiner. De oprichting van de Vrije School in Middelburg was er een rechtstreeks gevolg van. Zenboeddhisme, een tocht naar India, urenlang luisteren in hurkhouding of in een of andere been verstrengeling naar raga's voor avond- en ochtend schemering, en de tussenliggende tijd, zouden de vercommercialiseerde mens bevrijden uit de greep van materiële begeerte en jachtigheid en voeren naar hoger geluk. Geestverruiming was een hoog doel waar bovenal het nieuwe genotmiddel hasjiesj toe bijdroeg. Het stickie begon in die dagen aan zijn zegetocht. Met LSD werd geëxperimenteerd maar die was berucht om de bad trip. Dus oppassen. Psychedelische ervaringen schiepen dieper inzicht, kansen op geluk zaligheid en creatieve invallen. Illustratief was de schedelboring van de enigszins medisch onderlegde student Bart H. in Utrecht. Zijn theorie was dat zich in de schedelpan te veel spanning ophoopt, die je kon verminderen door een gaatje in je voorhoofd te boren. Hij deed dat bij zichzelf met een min of meer afgeplatte tandartsboor om geen onnodige schade aan te richten. Met minder spanning in de schedel kon de geest zich vrijelijk verruimen. Dat is logisch. Zover kwam het in de scene van Middelburg niet. Toch kreeg het magisch centrum Provadya in Amsterdam zijn equivalent in het Open Jongerencentrum Open de Beuk op de hoek van het Koorkerkhof en Korte Giststraat. Een oud school gebouw bleek geschikt, zoals gebruikelijk, voor de jeugd en de jeugdige ouderen op zoek naar de nieuwe vrijheid. Er was een theehuis met vele soorten thee, en het stickie circuleerde dat het een lieve lust was. Vanuit dit gebouw vertrok de enige streaker die Middelburg ooit gekend heeft. Nieuwe Muziek in De Vleeshal Projectleider in De Beuk was Burny Bos die er lus tig op los organiseerde tot in de muziektent van Jan Morks, en tot in het openluchttheater en park Toorenvliedt. Geld speelde een ambivalente rol wat veel slordigheid opleverde en spanning in de orga nisatie en ergernis bij notabelen ten stadhuize. Vaak bracht Harold O. de oplossing. Anders wel zijn maatje Appie v S. In het theaterzaaltje van De Beuk vonden allerlei optredens plaats waarvoor in Schouwburg of Concertzaal nog geen ruimte kon worden gevonden. Deze bolwerken van de gevestigde orde moesten nog worden geslecht. De Stichting Jeugd en Muziek, geleid door Ad van 't Veer, daarbij bestuurlijk en ideologisch gesteund door Nico van den Boezem en Willem Buis (die van de kanten van Leerdam kwamen) vond daar zijn eer ste podium voor de geïmproviseerde jazz en nieuwe gecomponeerde muziek. Het was een muziekcultuur die zich vooral thuis voelde bij de serieus te nemen maatschappelijke provocateurs van toen en zich 20 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 24