Leo Cuypers, 1977. Foto: Wim Riemens daarmee solidariseerde. Open de Beuk was geen lang leven beschoren en het muziekpodium waaierde uit naar de zaaltjes van de Kuiperspoort, 's Zomers wer den pleinen en straten benut voor optredens wat al in die dagen tot stevige verkeersopstoppingen leidde in het stadscentrum. Naast de moderne muziek kregen moderne dans en toneel plus de experimentele film een belangrijke plek in het repertoire. In dit klimaat bloeide het idee op voor het eerste Festival Nieuwe Muziek in De Vleeshal. Dat had plaats in 1976 rondom de compo nist en architect Iannis Xenakis. Dit evenement zette Jeugd en Muziek de komende jaren als uniek cultuur centrum op de nationale en internationale kaart. Het was een epicentrum voor vernieuwing van de muziek en de concertcultuur. De strakke codes die daarbij hoorden werden opzij gezet: zeker de autoritaire diri gent. Minutenlang durend applaus was strijdig met het gelijkheidsbeginsel tussen publiek en kunstenaar. Het publiek was sterk gemêleerd, zeer tolerant en stu dieus. De achterklap dacht daar anders over en sprak over onbegrijpelijke en elitaire gebeurtenissen. De nationale pers daarentegen was enthousiast over wat er in Middelburg gebeurde en bombardeerde die stad tot het Mekka van de moderne muziek. De auteur is onlangs teruggetreden als voorzitter van de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland; hij is oud-bestuurslid en voorzitter van de Stichting Jongerencentrum Open de Beuk. 21 Zeeuws Ti)dschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 25