Peter van Houte De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, zoals de kerk in de Middeleeuwen heet, heeft geruime tijd leeg- gestaan. Daarvoor was ze in gebruik bij de Stichting Delta Cultureel. Sinds 1996 is er gesproken over en gekeken naar mogelijkheden om de Veerse kerk een definitieve multifunctionele bestemming te geven, aanvankelijk zonder veel succes. Even is overwogen appartementen in de kerk te bouwen. Dat onzalige idee heeft zich niet gematerialiseerd. Als de Stichting Nieuwe Muziek in 2000 oppert de lcerlc om te vormen tot concertzaal, expositieruimte en kantoor van de stichting, raakt het denkproces in een stroomversnel ling. De Rijksgebouwendienst heeft er, als eigenaar van het gebouw, wel oren naar. Er passeert een aantal bouwplannen, er wordt opnieuw veel gesproken en overlegd en - later dan de bedoeling is - begint de feitelijke verbouwing tot cultureel podium. In oktober 2003 nemen de aannemers bezit van de kerk en beginnen aan de ingrijpende klus. Er wordt beton gestort, nieuwe balken worden inge bracht, ramen worden geïsoleerd, vloerverwarming wordt onder het podium aangebracht, kantoren, kleedkamer, toiletgroepen en een horecavoorziening worden opgetrokken en de oorspronkelijke entree wordt in ere hersteld. Op 19 mei 2004 krijgt directeur Ad van 't Veer van Nieuwe Muziek dan eindelijk de sleutel van 'zijn' nieuwe onderkomen. Het monu mentale gebouw blijft eigendom van het Rijk. De Rijksgebouwendienst verhuurt het gebouw aan de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland. Een podium met ongekende mogelijkheden Inmiddels is het eerste echte seizoen van het podium in Veere begonnen. Het onderkomen biedt de moge lijkheid de programmering te vernieuwen en te ver breden. In de Grote Kerk van Veere presenteert de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland de evenementen niet meer onder de oude, vertrouwde naam maar onder een nieuwe die de brede lading van de pro grammering beter dekt: Muziek Podium Zeeland. Voor Nieuwe Muziek betekent het 'nieuwe huis', ook een nieuw begin. De beperkingen van de Kloveniersdoelen als podium en concertzaal vallen weg; de Grote Kerk biedt een zee aan mogelijkheden. Zo kunnen er grootschalige concerten worden gehou den ook van inmiddels klassieke muziek die in zijn eigen tijd vernieuwend was. Dat past volledig in het streven van de stichting om telkens de lijnen naar het verleden door te trekken, om te programmeren vanuit een 'traditie van vernieuwing'. De Grote Kerk is wat dat betreft geen vreemde voor Nieuwe Muziek Zeeland. Vorig jaar zomer was er een reeks concerten van jeugdorkesten, in de nazo mer stond het Orkest van de Achttiende Eeuw op het podium en begin maart brachten het Projektorkest Utrecht en het Nederlands Concertkoor er de der tiende symfonie (Babi Yar) van Dimitri Sjostakovitsj. In een iets verder verleden programmeerde Nieuwe Muziek in de Veerse Kerk spraakmakende uitvoerin gen van de Oresteia van Xenakis (1995) en Psalm 122 van Willem Breuker (1996). Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de Grote Kerk wordt gebruikt als expositieruimte en podium van moderne kunst. De zijbeuken en nissen bieden tal van mogelijkheden. Kunstenaars kunnen er een waar gevecht aangaan met de enorme, indrukwek kende ruimte van dit gebouw.Vorig jaar was er werk te zien van onder meer Dora Dolz en Frits van Til; momenteel loopt een expositie van beeldend kunste naar Guido Metsers uit Zoutelande en later dit jaar toont de Brabantse beeldhouwer Gerard van Rooijen zijn werk. En omdat Nieuwe Muziek niet alleen de 'bewoner' en 'bespeler', maar evenzeer de 'uitbater' is van de Grote Kerk als cultureel podium, is het beslist zo dat er in de Veerse Kerk allerlei andere culturele voorstellingen en manifestaties zullen worden gehouden. De ingebruikname van de Grote Kerk in Veere als cultureel podium markeert dus een totaal nieuwe fase in het rijke leven van het gebouw. Directeur Ad van 't Veer heeft al eens gezegd dat Nieuwe Muziek qua akoestiek en ruimte in de Grote Kerk nog zeker tot het jaar 3000 vooruit kan. Dat klinkt veelbelovend. Voor meer informatie www.nieuwe-muziek.nl of 0118-623650. 23 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 27