DeBard: thuishaven voor wereldmuziek DeBard heeft een uitgebreide collectie muziek, wereldmuziek vooral, en daarnaast tal van bijzondere genres: de grootste cd-collectie jaren-zestigmuziek in Nederland en de nieuwste muziek van uiteenlopende subcul turen. De eigenaar Henk Postma zegt dat hij er naar streeft de beste muziek uit alle culturen in huis te heb ben. Met culturen bedoelt hij niet alleen landen, maar ook stromingen als gothic, dance, metal, folk, lounge en meditatieve muziek. DeBard is in vijfjaar uitgegroeid tot een bijzondere plek met speciale muziek onder de handen van een man met een passie. 24 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 28