Karen Kroese Aan het Bellamypark in Vlissingen pal naast het reptielenmuseum Iguana is een winkel die niet van deze tijd lijkt te zijn, of juist wel? Het meubilair ervan is afkomstig uit de Prins van Oranje (de voormalige schouwburg in Goes) waarin het concept DeBard deel uitmaakte van een tijdelijk museumproject. DeBard is in Vlissingen permanent gevestigd. Een geur van wierook kringelt vanuit de kelder omhoog. De houten vloer kraakt onder het gewicht van de klanten. Gasten is misschien een beter woord. Want muziekshop DeBard heeft meer weg van de huiskamer van een muziekliefhebber. De gastheer ontfermt zich over zijn visite. Hij vraagt van welke muziek zijn bezoek houdt. Alsof het bonbons zijn, selecteert hij cd's naar smaak en offreert ze zijn gast. Die mag naar al het moois luisteren aan de lange houten tafel tot hij wat van zijn gading gevonden heeft. Personal touch Het is niet eenvoudig als leek je weg te vinden in DeBard. Er staan rijen cd's gesorteerd op land van herkomst. Muziek gemaakt door mensen die onbe kend zijn bij het grote publiek. Muziekstromingen waar je nog nooit van gehoord hebt, afkomstig uit landen waarvan je amper het bestaan weet. Het is geen overbodige luxe dat Postma zich graag over zijn bezoek ontfermt. 'Ik houd van de persoonlijke benadering. Vaste klanten weten hier feilloos de weg. Anderen zijn op zoek naar een bepaalde plaat of nummer, sommigen hebben alleen een vaag idee van wat ze leuk vinden. Ik help ze op weg. Ik bied ze gelegenheid te luisteren. Daar wordt veel gebruik van gemaakt, soms hele middagen lang. Er komen men sen vanuit de Randstad, België en Frankrijk. Soms boeken ze zelfs een hotelletje. DeBard lijkt af en toe een toeristische attractie. Zat mensen die in zijn zaak foto's maken,' zegt Henk met verbazing in zijn stem. Hij richt zich op het individu. 'Ieder mens heeft iets eigens. Omdat er vanuit de commercie steeds meer aandacht is voor de grootste gemene deler, groeit de behoefte aan onderscheid. De wereld wordt steeds leger, steeds armer. Er is minder ruimte voor eigenheid. Die ruimte bied ik wel. Door de vervlak king elders, kan mijn winkel bloeien. Ik vind het leuk als mensen bij het afrekenen dankjewel zeggen terwijl ik hen zou moeten bedanken.' De verscheidenheid aan bezoekers is groot: van schoolkinderen tot oude ren, van klassiek tot heavy metal. 'Het is meer een trefpunt van culturen dan een winkel.' Songlines Postma werkt drie dagen in de week als journalist voor de PZC. De rest van de week is hij in de weer voor de winkel. Die runt hij nu samen met zijn echt genote, beeldend kunstenaar Carina Dumais. Toen zij drie jaar geleden kwam, kreeg DeBard er de Bar-O- Nes Mysteryshop bij. Die vormt een aparte afdeling in de kelder waar kleding en sieraden worden verkocht die bij diverse subculturen horen. Het is een gelukkig huwelijk want de twee versterken elkaar. Het is nogal arbeidsintensief, vinden ze. 'We zijn steeds allround bezig. Alles doen we zelf. Alles deden we zelf moet ik zeggen, want nu hebben we een parttime kracht en lopen leerlingen uit het mbo en vmbo hier stage.' Naast het runnen van de winkel, moet er nieuw materiaal in de bakken komen. Henk heeft een uit gebreid netwerk en een open oog voor nieuwe ont wikkelingen op het terrein van de muziek. Hij surft daarvoor op het internet, struint beurzen af en leest de voornaamste muziektijdschriften, zoals Songlines. In elk nummer van dat tijdschrift staan de tien meest opvallende titels van dat moment. In het begin kocht Henk die titels allemaal blind. 'Nu heb ik ze soms al, voordat ze in Songlines staan,' zegt hij niet zonder trots. Dat komt niet alleen door zijn eigen pro-acti viteit. De feedback en de tips van zijn cliëntèle zijn minstens zo belangrijk. 'Op zich is het aanbod niet het probleem maar het selecteren ervan. Ik vind 95 procent van alle muziek hier goed. Bij de muzielcselectie ga ik alleen op mijn eigen smaak af. Ik probeer er het beste van elk genre uit te halen. Voor driekwart bestaat het 25 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 29