besteed. 'De gevestigde culturele instanties, cultuur regenten en cultuurambtenaren, doen het voorkomen alsof je je in Zeeland kwalitatief alleen kan onder scheiden als er handenvol gemeenschapsgeld aan prestigeprojecten wordt uitgegeven. Er worden bodemloze putten gecreëerd (soms letterlijk). Veelal wordt door dezelfde lui minachtend neergekeken op kleinschalige initiatieven van mensen die werken op eigen kracht, terwijl juist die de poten tie hebben uit te groeien tot levendige voorzieningen met een breed draagvlak. De manier waarop subsidies worden verdeeld, leidt er in veel gevallen toe dat juist activiteiten die van eigenheid getuigen niet van de grond komen. Ik wil dat soort kritiek niet langs de zijlijn leveren. Ik laat zien dat het anders kan. Met mijn zaak probeer ik te bewijzen dat je je in Zeeland kwalitatief kan onderscheiden wanneer je eigenheid en eigen middelen als vertrekpunt neemt.' Vanuit de gleuf 'In het begin kwam tachtig procent van de bezoekers van buiten Zeeland,' zegt Carina. 'Nu is dat ongeveer de helft. De zaak loopt steeds beter terwijl elders cd- winkels ermee ophouden en je zelfs in een stad als Amsterdam geen compleet aanbod meer hebt van kwalitatief goede en actuele wereldmuziek.' Daar moet je dan wel wat voor doen. Actief je klanten benaderen bijvoorbeeld. Weer is internet daarbij een belangrijk medium. Elk kwartaal brengt Henk een nieuwsbrief wereldmuziek uit en elke week een nieuwsbrief voor andere muziekstromingen zoals industrial dance, dark ambient, gothic rock en neo- folk. Er wordt veel gelinkt naar de webstek omdat de winkel bekendstaat als goed gesorteerd en goedkoop. Maar het leukst vindt Henk het om 'vanuit de gleuf te verkopen'. Verkopen wat er op dat moment te horen is in de winkel. 'Dan probeer ik in te schatten waar de klant van zou kunnen houden. Dat zet ik op. Al snel zie ik aan hun houding of gedrag of de muziek bevalt. Zo niet, dan probeer ik wat anders. Tot ik het goed heb. Vaak komen ze mij vragen wat voor muziek er op staat.' Henk glundert. DeBard/Bar-O-Nes, Bellamypark 37, 4381CH Vlissingen Open: maandag tot en met zaterdag 12-18 uur; vrijdag tot 21 uur, soms op zondag, www.debard.nl paclax@zeelandnet.nl 27 Zeeuws Tiidschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 31