voor altvioolles naar Tilburg. Na mijn eindexamen verhuisde ik naar Amsterdam, waar ik les kreeg van dezelfde leraar als in Tilburg. Na vier jaar nam ik een docent die in Keulen woonde dus moest ik elke week daar naartoe reizen. Ik had het ervoor over. De keuze voor een conservatorium wordt bepaald door het lerarenaanbod. Als er in Middelburg een con servatorium was geweest met een leraar naar mijn keuze dan was ik daar in elk geval tijdens mijn middelbare schooltijd naartoe gegaan. Waarschijnlijk had de behoef te uit te vliegen me toch doen beslissen te vertrekken. Tijdens mijn studie heb ik veel in verschillende orkesten geschnabbeld. Dat was heel leerzaam en tegelijk merkte ik dat mijn hart niet ligt bij spelen in een symfonieor kest. Ik vond het uitdagender en meer inspirerend in kleinere ensembles te spelen. Ik was aangenaam verrast toen het Combattimento Consort Amsterdam me vroeg vast lid te worden. Een jaar later werd ik ook gevraagd door Het Mondriaan Kwartet. In die twee ensembles kan ik mijn voorkeur voor oude (barok) en nieuwe (20e eeuwse) muziek uitleven. Ik ben veel op tournee in binnen- en buitenland met deze twee ensembles. De weinige keren dat ik in Middelburg speel, zijn voor mij altijd van bijzondere betekenis. Om nooit te vergeten Dominique Zwartelé (Terneuzen ig6y) - Klarinettiste, musicus/actrice bij de jeugdtheatergroep Het Filiaal en docente klarinet aan de muziekschool Westland. Op mijn achtste begon ik met klarinetles aan de Zeeuwse Muziekschool bij Guido Goethals. Ik wilde eigenlijk eerst dwarsfluit spelen waarschijnlijk onder de invloed van de Thijs van Leer-hype in de jaren zeven tig. Gelukkig heeft het lot het anders beslist. Ik zal het moment nooit vergeten toen mijn toekomstige klari netleraar in een galmende keuken van de school uit het hoofd alle mogelijkheden van het instrument liet horen: van pianissimo tot een oorverdovend fortissimo. Hij heeft met zijn geweldige spel de liefde voor dat mooie ronde warme geluid van de klarinet en de liefde voor de muziek bij mij opgewekt. Goethals was vooral goed in het moderne repertoire en dat sprak me erg aan. Daarom weet ik precies wat bij kinderen aan slaat. Ik ben tien jaar geleden afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en ben nu docente aan of eigenlijk beter 'theatermusicus' bij de jeugdtheatergroep Het Filiaal in Utrecht. Ik heb dus veel te maken met kinderen en hun reacties op muziek. Ze voelen zich qua klassieke muziek vooral aangetrokken tot de moderne variant ervan en componisten zoals Stravinsky met zijn extremen in dynamiek, grote intervallen en heftige ritmiek. Dat soort muziek moet je als ervaren luisteraar opnieuw leren waarderen omdat je gewend bent een bepaald harmonisch patroon te horen. Als dat ontbreekt haken velen af. Een van de leuke aspecten van uitvoerend musiceren is je publiek te voeden met repertoire dat ze niet eerder gehoord hebben: gekke instrumenten combinaties of vooral muziek in combinatie met tekst en beeld zoals in een muziektheaterstuk. Dat is altijd erg spannend. Het is inspirerend met mensen te wer ken die niet de platgetreden paden bewandelen en om kinderen niet alleen als kijkbuisdieren te zien. Het is wel duidelijk dat mijn voorkeur uitgaat naar het theater. Toch heb ik in de loop van de jaren veel geremplaceerd in diverse symfonieorkesten en daar moet je heel andere kwaliteiten voor hebben zoals uitgebalanceerd instrumenteel vakmanschap op het hoogste niveau. Daarnaast moet je de nodige sociale vaardigheden hebben om jarenlang naast dezelfde col lega's te zitten waarmee je dikwijls hetzelfde repertoi re moet spelen (ik schrijf dit met een glimlach om de mond). Mijn meest intense orkestervaringen waren in het Nationaal Jeugdorkest waar iedereen nog zo jong en boordevol passie zit voor de muziek. Mahler 2 en Sjostakovtisch 5 zal ik nooit vergeten. Het woord pas sie brengt me gelijk bij de kamermuziek. Dat is een holle opmerking die je uit de mond van alle musici hoort want waar ze ook hun brood mee verdienen, kamermuziek brengt ze terug bij de oerliefde voor de muziek. Het is de reden waarom je ooit begon nen bent te spelen. Het maakt weinig uit dat er geen droog brood mee te verdienen valt. Je doet het puur voor je plezier. Ik speel met Trio Voce (zang, klarinet en piano) 29 mei 2005 in de Raadskelder in Sluis en met thea tergroep Het Filiaal was ik in Middelburg op 10 april. Het is altijd fijn in Zeeland te spelen omdat daar alles ooit begonnen is.... Met uitzondering van de inleiding bestaat dit artikel uit zelfbespiegelingen van de musici, soms lento, soms presto in harmonie gebracht door de gastdiri- gent. In de toekomst zal een special gewijd worden aan Zeeuwse musici buiten Zeeland als ze het ten minste niet te druk hebben! 36 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 40