Van Sleep-Inn tot Poppodium Er zijn nu drie betaalde krachten werkzaam in De Piek die sinds jaar en dag ondersteund worden door een grote groep vrijwilligers. Ze hebben heel diverse achtergronden en zonder De Piek zouden ze elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet hebben. Deze korte his torische schets van 35 jaar De Piek is een uitdaging maar gelukkig is er genoeg archiefmateriaal en zijn er nog vele andere ooggetuigen die ik aan de tand kon voelen. De Piek begon als Sleep-Inn in 1970, in de inmiddels afgebroken oude huishoudschool in het Groenewoud, tussen de Walstraat en het Plein Vierwinden. Op de zolder van het pand lagen matras sen die door de Koninklijke Marine waren geschon ken. Voor één gulden kon je er overnachten. De Piek heette in deze periode nog het V.O.C., Vlissings Ontspanningscentrum. In het pand dat werd ver bouwd door de medewerkers was ook een café, een Wereldwinkel, een donkere kamer (om foto's te ont wikkelen) en een theehuis. Daar werd thee gedronken en er werd ook wel eens een joint doorgegeven. Concerten werden georganiseerd in de jeugdherberg naast het huidige archief in de Hellebardierstraat. Kort daarna kwam de huidige locatie in diezelfde straat beschikbaar. Het was een voormalig Koninklijk Militair Tehuis, op nummer n-13. In het pand was een aparte ruimte, een dans zaal met antieke parketvloer, uitermate geschikt voor het geven van concerten. De Piek werd omgevormd tot een stichting en er werd een projectleider aange trokken die allerlei nieuwe activiteiten ontwikkelde. Tegenwoordig is De Piek hoofdzakelijk een poppo dium, maar in de jaren zeventig en tachtig werd er gezeefdrukt, gefotografeerd, op kinderen gepast en werden er allerlei cursussen georganiseerd. Onder de noemer Piekoscoop was er een filmprogrammering. Het maandprogramma van oktober 1982 geeft de 45 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 49