industrie in de Kanaalzone zoals Dow Chemical. De inkomens van de werkende klasse stegen aanzienlijk en de moderne tijd deed definitief zijn intrede in het dorp. De televisie bracht de wereld in de huiskamer en met de auto nam de mobiliteit sterk toe. De kerk begon de grip op de samenleving in rap tempo te ver liezen wat door het Vaticaans Concilie versterkt werd. De moderne pastoor Baars nam in 1964 de fakkel van Preijers over. In een tweede beeldenstorm gooide hij alle beelden de kerk uit en liet de fraai gedecoreerde kerk wit schilderen. Deze revolutionair organiseerde de eerste popmis waarbij St. Jan voor het eerst de trommel in de kerk zelf roerde. Het geestelijk toezicht brokkelde rap af. Jo: 'Kapelaan Van Leemput dronk mee en rookte sigaren. Er werd om geld gekaart. Burgemeester Reuser verloor niet graag. Wanneer hij verloren had, kwam hij na tien minuten later met sjerp terug en sloot het café.' De voornaamste erfenis van deze uit Limburg afkomstige burgemeester was zijn gift van carnaval. In 1963 trok de eerste carnavalsstoet uit, voorafge gaan door de fanfare. Het duurde niet lang voordat zich een boerenkapel (De Rattenband) formeerde, die de stemming tijdens de het carnaval verhoogde. Er begon een steeds vrijere sfeer op het dorp te heersen die nog versterkt werd toen in 1970 de zetel van het wereldlijk gezag naar het nabijgelegen Hulst verhuisde. Weg burgemeester. De fanfare was inmiddels uitgedost met kleurrijke uniformen en aantrekkelijker gemaakt door de toevoeging van een majorettenkorps dat voor een hormonale vortex zorgde. Twee van de drie bestuursleden aan tafel in Den Bombardon deden hun vrouwen bij de fanfare op. Midden jaren tachtig wilde echter geen meisje meer majorette worden. Zij speelden liever op een instrument en nu is eenderde van de spelers vrouw. Het ging er professioneler aan toe en dat kwam de muziekkwaliteit zeker ten goede. St. Jan werd in 1988 in Doetinchem landelijk kampioen in de eerste afdeling (van de vijf) van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). Het won er de Cultuurprijs van Hulst mee in hetzelfde jaar. In 1992 herhaalde St. Jan het succes. Bij het hon derdjarig bestaan, volgde de gouden penning van de gemeente Hulst als erkenning voor de belangrijke culturele rol die de fanfare altijd in het dorp had vervuld. Het enige wat nu nog ontbrak was een eigen honk. Den Bombardon: volledig eigen baas Met de opening van Den Bombardon in 1995 breekt de derde periode aan in het bestaan van de fanfare. 'Vanaf toen geen gesleep meer met instrumenten na de repetitie want die kunnen hier blijven staan en tegelijk waren we van het café-imago af. St. Jan heeft aan res pectabiliteit gewonnen en dat was nodig omdat ouders ons hun kinderen moeten kunnen toevertrouwen', zegt Björn. Het clubgebouw is geconstrueerd uit prefab gebouwen die de gemeente Hulst overhad. Het telt 170 vierkante meter waar een kleine tweehonderd man in passen als er uitvoeringen gegeven worden. Tevens is er een ruime bestuurskamer. 'Wij zijn volledig eigen baas', merkt Jo tevreden op. De fanfare telt een kleine veertig spelende leden en een aantal vaste gastspelers. De dirigent Leo Verstiggel, een man zonder kapsones, zwaait al meer dan 25 jaar het stokje en is de muzikale spil van de vereniging. Vroeger had de dirigent en het bestuur alles voor het zeggen. Tegenwoordig worden alle beslissingen in gezamenlijk overleg genomen. Zelfbestuur in optima forma. Natuurlijk vormt het bestuur de kern van St. Jan en de leden daarvan steken er ongeveer duizend uur per jaar in. 'Wij zijn niet veel thuis en vandaar zit ik niet altijd direct aan de telefoon', merkt Rudy met zekere ironie op. 'Met St. Jan zit het wel goed. We exploiteren nu zelf de bar en de financiële toestand van de club is 50 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 54