niet slecht', zegt hij. De leden komen nog voor het grootste deel uit Steen maar wonen verspreid over Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 'Er is ook wel eens een Hulstenaar lid die zijn draai niet lean vinden in de Koninklijke Stedelijke Harmonie van Hulst waar nog rangen en standen zijn. Als daar de repetitie afgelo pen is, gaat ieder binnen vijf minuten naar huis. Da's pas gezellig. Hier beginnen ze te kaarten en biljarten en aan de toog zitten ze over muziek te ouwehoeren', zegt Jo met een stem die de onderhuidse animositeit tussen Steen en Hulst verraadt. Leeft St. Jansteen in St. Jan voort? 'Er is veel import en het dorp is tegen Hulst aan gegroeid en telt nu 3300 inwoners. De mentaliteit is veranderd maar binnen de club wordt de traditie gekoesterd. Zo wordt op de plaats waar ooit de ker mis van Kappelebrug werd gehouden, nog steeds gespeeld om die gebeurtenis in herinnering te hou den. Wat verdwenen is, wordt in de muziek terug tot leven geroepen', verhaalt Jo met een glimlach op het gezicht. De repetitie op dinsdagavond is heilig maar het allerheiligst is de teerdag eind januari. Daarbij wordt tegenwoordig ook wat voor de jeugd georga niseerd. De volwassen leden trekken als vanouds de cafés langs. Dat zijn er tegenwoordig twee. Vroeger waren het er meer dan tien. 'Dus nu zijn we op het eind wat aangeschoten, meer niet. Nu houden we de kerk meer in het midden', overweegt Jo. Over aanwas heeft de fanfare niet te klagen. De opleiding percussie onder leiding van Sofie van Hoorick zit helemaal vol en de percussiegroep 'Steenslag' loopt als een trein, zegt Björn die het hoogste diploma van de Zeeuwse Muziekschool heeft en die over een ver volgopleiding bij een conservatorium denkt. Hij zou de eerste zijn die vanuit St. Jan die grote stap maakt. De contacten met de Muziekschool zijn hecht want die verzorgt de opleiding voor trombone en saxofoon. Zelf verzorgt de vereniging de opleiding voor koper instrumenten. 'Samen met de fanfare van Clinge hebben we een jeugdopleiding wat versterkend werkt want als ze alleen maar een keer per week les krijgen dan haken ze af. Pas op 14-jarige leeftijd mogen ze meelopen met de fanfare', vertelt Jo. Björn voegt er aan toe dat 'er niet alleen aanwas is van kinderen. De nieuwste trend is dat die hun ouders aansteken. Die krijgen de smaak te pakken en dat is logisch want muziek is toch prachtig mooi.' Rudy: 'Toch komt een belangrijk deel van de aanwas voort uit een paar families. Er is duidelijk sprake van een sterke familie traditie. Ik ben zelf bijvoorbeeld met een klaroeniste (Carla) getrouwd en mijn jongste zoon is ook lid. Met zijn drieën vormen we dus bijna tien procent van het ledenbestand. Desalniettemin is nu meer dan de helft van de jongeren zonder muzikale achtergrond in de familie. De workshop die we voor de basisschoolleer lingen houden, spreekt aan.' Een keer om de vier jaar gaat St. Jan op concours. Dat hangt met subsidie samen die prestatiegebonden is. Er zijn vijf divisies en Steen zit nu in de derde. Met minstens 40 tot 50 optredens per jaar op en buiten het dorp is er aan oefening geen gebrek. Daarnaast geven ze serenades bij vijftigjarige bruiloften en bij uitvaarten van overleden leden speelt St. Jan met omfloerste trommels de Mars Funèbre. Net als in de begintijd wordt weer samengewerkt met het plaatse lijke toneelgezelschap. In oktober is er een muzikaal weeleend met de fanfares uit de streek, jeugdorkesten en slagwerkgroepen. Steen Muzikaal dat op het eind van het jaar wordt gehouden is het topevenement dat ze samen met de Steense koren in de kerk verzorgen. We doen aan alles mee. St. Jan staat midden in de samenleving en is in de loop van meer dan 100 jaar uitgegroeid tot een democratisch opererende vereni ging die midden in het culturele leven van het dorp staat waar zij het bonzende hart van is. Daarbij weet zij zich verbonden met de rest van de wereld en soms stroomt dat hart spontaan over zoals laatst bij de actie Steen voor Azië. Ik draag dit artikel op aan de onlangs overleden erevoorzitter van St. Jan, Carel van Hecke, die voor het verenigingsleven van Steen van onschatbare betekenis is geweest. Verder dank ik Björn van Eek, Jo Verschelden en Rudy Weesepoel voor 'den gesjmerden en informatieven aovond' in Den Bombardon. De historische schets is gebaseerd op de ondervermelde publicaties. In die over St. Jan worden samenvattingen van de jaarvergaderingen vanaf 1945 (het archief van voor die tijd moet als verloren worden beschouwd) gegeven, uittreksels van lcrantenknipsels en enige persoonlijke herinneringen van leden gelardeerd met fotomateriaal. Op de bij deze muziekspecial van het ZT behorende cd Muziek uit Zeeland/ Welkom in Zeeland staat het nummer 'Oosterse Suite' van St. Jan. Voor meer informatie over Fanfare St. Jan en het feestprogramma, zie: www.fanfarestjan.nl. Literatuur: J.A. Everaard, Geschiedenis van de kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken (Breda 1934). J.A. Everaard, Kerkelijke Geschiedenis van Sint Jansteen (Kloosterzande 1942). Van Toneel- en Fanfare Maatschappij 'Opwaarts' tot R.K. Fanfare St. Jan 3895-1995 (St. Jansteen 1994). 110 Jaar R.K. Fanfare St. Jan St. Jansteen. Jubileumboek 1995-2005 (St. Jansteen 2005). Het Hulsterblad 1893 1895. 51 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 55