De smoel van 't Beest 35 jaar Rock-'n-Roll in Goes thee hea.dcoats In de loop van de ruim 35 jaar dat podium 't Beest nu bestaat, zijn Provincie en gemeente Goes gaan inzien hoe belangrijk het is een dergelijk veelzijdig podium te hebben: 'Kernpodium', theater, filmhuis en jeugdtheaterhuis. Professionalisering, brandveiligheidseisen en arbo-regels hebben ook bij 't Beest zijn intrede gedaan. Maar hoe zit het met het oude gezicht van 't Beest? Loert er nog echte Rock-'n-Roll vanuit de duistere voegen en nissen, waar het roemruchte verleden onder gestoft ligt? Tv/I c St 17- Gun In My Fathors Recorded. 29/7/94 "^C?'- B. The Day i heat my father up Peter Urbanus Donderdagavond. Een theatervoorstelling én een film die in de gezaghebbende bladen goede recensies heeft gekregen. Met een kop koffie of een wijntje wachten bezoekers in de grote bar op wat komen gaat. Veel vaste klanten: theater- en filmomnivoren, vrijwilligers, een handjevol havo-scholieren, maar toch wat nieuwe gezichten. Theaterprogrammeur Rens Schot kijkt tevre den toe. Voor elke bekende is er wel een groet of lach. Tegen half negen schuiven theater- en filmklanten net jes aan in hun rij. Hoewel, is het wel altijd duidelijk? Soms, als het héél druk is, gaan mensen wel eens in de verkeerde rij staan, mopperen vrijwilligers tijdens de werkgroepvergaderingen. Om een en ander ordentelijk te laten verlopen zouden film- en theaterkassa duidelij ker te onderscheiden moeten zijn. Puntje voor de staf vergadering van dinsdag! Drie geloven op één kussen Het gebouw waarin 't Beest gevestigd is, stamt deels uit 1450, toen het werd gebouwd als onderdeel van het toen malige klooster van de Kruisbroeders. Later kwam er een Latijnse school in en ook in de twintigste eeuw fun geerde het nog lang als schoolgebouw. In de zeventiger jaren was het dependance 'de Duivetü' van de Stichting Cultureel werk Goes.'t Beest dankt zijn naam aan de Goese Beestenmarkt en niet aan de duivel of Satan. Integendeel, 't Beest heeft zijn oorsprong in de Stichting voor Sociaal Cultureel werk Goes, in 1969 opgericht door de Hervormde Kerk Goes, de Gereformeerde Kerk Goes en het Bijzonder Gezins- en Jeugdwerk van de Parochie van de Heilige Maria Magdalena Goes geza menlijk. En drie geloven op één kussen, daar paste de duivel niet meer tussen. Doelstelling van deze stichting was: 'het verrichten en bevorderen van sociaal pedago gisch en sociaal kultureel werk, alsmede confrontatie met het evangelie in de gemeente Goes.' Deze hoogge stemde doelen meende de stichting te kunnen bereiken met activiteiten als 'textiele werkvormen, pottenbakken, werklozentheater, muziekwerkplaats, fotografiewerk plaats en een COC werkgroep.' In het jaarverslag van 1981 is al sprake van 't Beest. In maart dat jaar trok burgemeester Huber vanwege geluidsoverlast de vergunning van 't Beest levende muziek te brengen in. Het bestuur dreigde daarop met aftreden omdat dit 'het ingezette beleid van 't Beest onmogelijk zou maken.' Tot de zomer van dat jaar werd ondanks de intrekking van de vergunning doorgegaan met live-muziek. Toen de politie dreigde 56 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 60