De Kolonne, eenmaal in beweging... VAN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN NAAR OOST-EUROPA Begin jaren tachtig van de vorige eeuw kende het vestingstadje Hulst een bloeiende jongerencultuur, met sterke wortels in de punkbeweging. D.I.Y. was het credo, Do it yourself of, in goed Nederlands, doe-het-zel- vers. In de voormalige ambachtsschool aan het Houtenkwartier was van 1981 - 1985 een creatief groepje jongeren actief, die wekelijks popconcerten organiseerden in de benedenzaal van het Vormingscentrum Jong Volwassenen (VJV). Als Stichting OJC Nu! zette deze vrijwilligersgroep zich niet alleen voor een Open Jongeren Centrum in. Het podium OJC Nu! moest aantonen dat er ook in Hulst behoefte was aan grensver leggende, niet-commerciële (pop)muziek. Simon van Leeuwen Dit vrijwilligersinitiatief was geen lang leven bescho ren. Zoals dat vaker gaat in Zeeuws-Vlaanderen verlie ten de creatieve vrijwilligers, na het voltooien van hun middelbare-schoolopleiding, noodgedwongen hun woonplaats Hulst voor de studentensteden als Breda en Eindhoven. De harde kern rond het toenmalig OJC Hulst is nog steeds cultureel actiefin Eindhoven, maar ook ver daarbuiten. De as Hulst - Eindhoven In 1984 richtten vier jonge Zeeuws-Vlamingen in Eindhoven de Stichting Zesde Kolonne op. Luk en Mark Sponselee waren eerder in Hulst betrokken geweest bij het Popkollektief P.H.O. (Popgroepen Hulst en Omgeving). Paul Verwilligen uit Kapellebrug en Edwin van Eek uit Axel vormden samen het expe rimentele elektronicaduo Vovokai. In de fabriekshal van Interjute B.V. gebruikten zij de machinegelui den van de jutestempelaar als basistrack voor hun Kaisette-project 'Fordah Industry'. Daarnaast waren Paul en Edwin in het weekend actieve bezoekers van het toenmalige OJC in Hulst. Inmiddels studeerden zij aan de Sociale Academie van Eindhoven, en waren als vrijwilliger betrokken bij het jongerencentrum 58 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 62