de toenmalige Sovjet-Unie een evil empire noemt. Russische SS-20 raketten die op vliegbasis Volkel en Woensdrecht gericht waren, en de toenmalige Sovjetbezetting van Afghanistan: het waren verwar rende tijden. Toen in korte tijdspanne drie achter eenvolgende Sovjetleiders naar het grote Politbureau in de wolken afreisden, trad de energieke Mikhail Gorbatsjov aan als Partijsecretaris in het Kremlin van Moskou. Algauw waren de Russische woorden glasnost (openheid) en perestrojka (reconstructie, herstel) in de hele westelijke wereld bekend geraakt. Al in de dagen van het OJC in Hulst was het een publiek geheim dat het grote Rusland ook een bloeiende ondergrondse cultuur kende. Naast de clandestiene samizdat-lite ratuur was er ook magnitizdatclandestiene casset tebandjes. Vooral het toenmalige Leningrad kende grensverleggende bands met namen als Popularny Mechaniky/Pop Mechanika, Avia, Televizor en Zvuki Mu. Ook de snoeiharde groep Laibach uit de Federale Volksrepubliek Joegoslavië was bekend in de Hulster OJC/Zesde Kolonne-lcringen. Van Oost-Zeeuws- Vlaanderen naar Oost-Europa was eigenlijk niet zo'n grote stap. Vanek: 'Ik interesseerde mij al vroeg voor Oost- Europa. Vond het cyrillisch schrift grafisch erg strak vormgegeven. Ook die vastberaden Arbeiders-koppen, met mijnwerkershelm, gebalde vuisten, rode sterren, hamers, tandwielen, elektriciteitsmasten, errug vet gewoon. Ik wilde daar wel eens gaan kijken.' Via de Laibach-connectie werd de eerste Zesde Kolonne/2B- uitwisseling met Ljubljana tot stand gebracht. In de gekraakte kazerne Metalkova was het Kollektief Neue Slowenische Kunst (NSK) actief. Naast de toentertijd zeer omstreden 'Industriële' popgroep Laibach (de Duitse naam voor Ljubljana, vond Maarschalk Tito niet leuk) omvatte dit illustere gezelschap de grafische werkplaats Novi Kollektivizm, de schildersgroep Irwin en de theatergroepen Rote Pilot en Scipion Nasice. Hoewel NSK door de Joegoslavische autoriteiten flink werd tegengewerkt, was er in de deelrepubliek Slovenië genoeg artistieke vrijheid om een meer dan inspirerende culturele uitwisseling tot stand te bren gen. Een samenwerking die tot op de dag van vandaag voortduurt. Artiesten als Laibach, Marco Brecelj en Strelnikov treden regelmatig via de Zesde Kolonne in Nederland op. De Kolonne had het 'Wilde Oosten' ontdekt, en hun honger naar meer was niet te stuiten. Via (Oost-)Berlijn, Budapest en Praag werd langzaam naar het Socialistische Moederland toegewerkt, de CCCP oftewel de Sovjet-Unie. Die Oostblokkers had den niet alleen een geestverwantgevoel voor duistere humor: de Glasnost-generatie ging voor de hoofdprijs. Weg met de muur, weg met de apparatsjiks! Zombies in de USSR Begin jaren negentig komt het er eindelijk van: Zombies under Stress, het Digital Samplecore-project van E.Vanek (synthesizers, sampler, stem) aangevuld met Marq Trash (drums, scheepsschroef, metalen) gaat op tournee door het nieuwe Rusland van mine- ralny-sekretar Gorbatsjov. Naast de grote steden Leningrad en Moskou waren er ook optredens in het voormalig verbanningsoord Gorki, en de provin cieplaats Kstova-aan-de-Wolga. Leningrad en Gorki hadden net hun oude namen Sankt-Pieterbourga en Nizjny-Novgorod in het kader van de perestroika terug gekregen. Bands als Avia, Brigada S., Pop Mechanika en Televizor rammelden, gelijk de Bolsjevieken van 1917, aan de poorten van het Winterpaleis en het Kremlin. De Zombies voelden zich even echte popsterren. Optreden op een groots technofeest in het Jubileina ijshockeystadion van Piter, in de Sad Germitazj (Hermitage-tuinen) en in het Huis van Cultuur van Nizjny-Novgorod. Terwijl in de taxi's naar 60 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 64