anpeAH p003 EMOO "NEW FACES" (EtAApycb) ZESDE KOLONNE" (FOAAAHAMS) npEACTABAfllOT: OBDeMeHHOM 2 I' Him pi J AnptA*: K.\y6 B< lysmi (Epcci 21.00) Sia 2 DJ NW LfBfAi Haumokaaphuh wyMH mctophh m KyAbrypbi (K. Mapkca, 12) OlHpi.mil ifXllOBblUABK.I I 7 00. CptA*. 9 AltpAAli: MywM noopmi GtAopyccKoro FIjlOrpAMMA (|)HAI.MOM, (lyCxAHIII St i ui pi10 Aiipi ah: Khiioiiaip "FIoEcaa" (Mhiiphauiiohaaphah,20, 19.00) npoi pAMHA ijlHAl.WOB, D1 Nil k LlBlAI, BhlUAHUA IOAAAHA1 HIIX nOCHpOH. BlIAKI-mfAAWHH» "KOMMAIA" flaiHMU*. 1 I Aiipi.AH: Moaoa"HHuh llAip (/Vaahaaka, 1, 19.00) BaAAAaOiiIIA (UMUfllAMJIblll cflckiauu.),ItAlp n« Jasi Gakoa Pwsliy SUott, BlIAIO IOAtpAAPHA* IIHtlAAAflLIHA 'WAK-llAip*, fllXMpiMlW 4>nALAHIH KA>E NC (Ofcin6pbCHAH, 1 7, 22.00) dl'v Nick li Beai Mianc a poK- rpyniu Sia2. C>66ota. 12 AopiAH Ka)F> NC (0*ioSpptAA«, 1 7, 22.00) Dl Robot», VI Oavva. WAK-ikcaim. BoCApiCIMLI. 17 AfipiAlE Moaoaiakmh imp (Aavmaha, I, 19.00) Basa-.aOi.ua (ia«uiua-jj«jh cniKUKAhX liAip Iki JlAV Gasoa PwJiv Skow BlIAIO-llAipVAtKAH HltCMAAJUpni *W AK-IIAip*, flpIX |MH<AA iinx Mjpiv ropOAA 3mhaxobeha -Q Q de makers ervan betreft, kunnen wij in Nederland nog een voorbeeld nemen aan de Kameraadski's.' Tijdens een aantal voorstellingen die in april 2003 in Minsk werden verzorgd, waren vaak lange rijen taxi's voor de locaties waar de Gollandchiki van Syestoya Kolon optraden. Het is het ultieme com pliment voor een 'provinciestad' als Minsk. Ruim 1.652.900 inwoners, en de taxichauffeurs vinden het wachten op passagiers aantrekkelijker bij jou voor de deur, dan voor het Centraal Station?!? Waar de Zesde Kolonne in Nederland blij is als Omroep Brabant komt filmen, was in Minsk de voltallige pers op komen draven, dus ook de nationale televizor, de tv. De groep kreeg een ontvangst onder de kristal len kroonluchters van het Dom Druzhba, het Huis der Vriendschap in Minsk. Hier werden tijdens de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie kameraden als Raul Castro, Erich Honecker en Ho-Tsji-Minh ontvangen. Nu hield Luk Sponselee in een Delftsblauw maatpak 62 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2 een speech in aanwezigheid van de burgemeester en vele Belarus kunstbobo's. Van het gemoedelijke Oost- Zeeuws-Vlaanderen tot het 'Wilde' Oost-Europa; het lijkt een grote omweg voor een stel artistieke vrijbui ters uit Hulst en omgeving. Luk Sponselee is er opvallend laconiek onder. 'Het is nu eenmaal een kleine wereld, en de behoefte aan goed vermaak is universeel. Wat in Hulst ooit amateuristisch begon met de strijd om een oefen ruimte en een jongerencentrum, hebben wij ontwik keld tot een concept. Geef ons wat ruimte(n), en wij verzorgen een prikkelend cultureel aanbod, van films tot VJ, en van akoestische muziek tot industriële elek tronica.' Het Zesde Kolonne-programma in Minsk is op Internet te zien via www.kolonne.nl/minsk. Een uitgebreide cd-rom met nog meer film- en fotomateriaal is te bestellen via www.pravdaDa.org; daar is ook een on line demoversie te bekijken. Breedband zeer aanbevolen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 66