E r zit muziek in Zeeland Dit eerste (dubbel)nummer van de 55ste jaargang staat volledig in het teken van muziek. Waar dacht ik aan bij muziek en Zeeland voordat ik de meer dan 20 bijdragen aan dit nummer las en wat nog belangrijker is de 18 nummers op de CD Muziek uit Zeeland Welkom in Zeeland hoorde? Fanfares, koren, de jonge vioolvirtuoos Mathieu van Bellen, Nieuwe Muziek, het Zeeuws Orkest, de Zeeuwse Muziekschool, 't Beest, allerlei festivals en Blof natuurlijk. Ik had geen flauw benul hoeveel muziekgezel schappen de provincie telt en hoeveel mensen musiceren. De omvang van dit tijd schrift geeft aan dat er veel over muziek en Zeeland te schrijven is. De enige con clusie die men na lezing van dit nummer en beluistering van de nummers kan trek ken, is dat Zeeland een broedplaats is voor muziek. De provincie stimuleert zowel amateurs als profes sionals met een subsidie van in totaal 500.000. De 13 gemeenten leggen ook een aanzienlijk bedrag op tafel en dat is terecht want muziek is de kunstuiting par excellence van Zeeland. Er zijn 450 koren, 50 fanfares en nog een keur aan andere verenigingen zoals het Zeeuws Seniorenorkest, de Zeeuwse Accordeonvereniging Concertina, de Zeeuwse koorschool, het Zeeuws Jeugdorkest, het Zeeuws Kamerkoor en het Zeeuws Orkest (sinds 1888). Uit de benaming van deze gezelschappen blijkt een Zeelandbrede insteek. Een voorzichtige schatting brengt mij tot de bewering dat tussen de 15 en 20.000 mensen actief musiceren. Dat is zeven procent van de bevolking. Aan de basis van deze breed gedragen muziek cultuur staat goed muziekonderwijs en dat wordt verzorgd door de Zeeuwse Muziekschool met hoofd vestigingen verspreid over de provincie, honderd leraren en 5000 voornamelijk jonge leerlingen. Het is een flexibel opererende school die met weinig overhead, beperkte inzet van middelen en personeel, Zeelandbreed opereert. Het is het Zeelandstaddenken in de praktijk. De droom van de regiodirecteur van de Zeeuwse Muziekschool delen wij: 'Ik droom van één groot kunstinstituut voor de hele provincie. Eén organisatie waarin alle mogelijke disci plines elkaar versterken en beïnvloeden.' De componist Christian Blaha ziet dat ook. 'Ik vind het belangrijk dat de ver schillende instanties gaan samenwerken. Je moet de eilandencultuur doorbre ken. En dat moet intensief gebeuren en met open oren.' Als je goed luistert, hoor je het Zeelandstad-denken groeien. Steeds meer podia stemmen de programmering op elkaar af in het besef dat een muziekliefhebber het geen bezwaar vindt van Zierikzee naar het Scheldetheater in Terneuzen te rijden. Tijdens zulke ritten kan in de toekomst de cd Muziek uit Zeeland Welkom in Zeeland, die een beeld geeft van de gevarieerde muziekproductie in Zeeland op het moment, een fraai intermezzo vor men. Niet alleen in Zeeland zit muziek ook in Zeeuws Tijdschrift. Veel lees- en luistergenot toegewenst! Paul van der Velde 2 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 6