ZEEUWSE 2004 boekenprijs slaakt een diepe zoute zucht'. Blof is populair, niet alleen in Zeeland maar ook daar buiten. Wekenlang stond Liefs uit Londen hoog genoteerd op de hitlijs ten. Wereldberoemd in Zeeland...' Mijn ouders hebben mij pas anderhalf jaar gele den met Blof zien optreden. Alhoewel ze meer van klassieke muziek houden, mijn broer zit op het conservatorium en speelt klassiek, hou den ze ook van Blof. Als mijn moeder iets mooi vindt dan zegt ze dat ook. En niet mooi is niet mooi. Het is geen slijmbal. Ze zegt wat ze vindt. Vroeger vonden ze de muziek die ik maakte meer herrie. Op mijn tiende begon ik met spelen op een luchtgitaar en een tennisracket. Mijn ouders veronderstelden dat ik niet zo muzikaal was tot ik net zo lang zeurde om een basgitaar tot ik er één kon kopen. (Fragment uit het moeder-zooninterview met Peter Slager, tekstschrijver, basgitarist en zanger van Blof door Antoinette Verbmgge, ZT Zeeland is vaker hip. De artikelen over cultureel centrum 't Beest in Goes (ZT 1993) en over de verras sende creatieve krachten in Hulst (ZT 1991) bewijzen dit. 'Ver weg onder schijnbare oppervlakkigheid gaan onvermoede krachten schuil. De verbazing in de voor uitstrevende sector van de Nederlandse popmuziek grensde aan ongeloof toen vijf jonge muzikanten uit het Land van Hulst, de Charmin' Children, eind vorig jaar plotseling trendsettend op de planken stonden in Amsterdams poptempel De Melkweg.' In vijfenvijftig jaar zijn talloze en verrassend uit eenlopende artikelen verschenen over muziek. Ook het Zeeuws Tijdschrift zelf is op muzikaal gebied de bescheidenheid voorbij. In 1953 werd de lezer in het artikel 'Gaston met zijnen basson' beleefd verzocht om respect voor de volksmuziek. Het begint zo: 'Kent ge Gaston niet? Neen? Maar ge moet hem toch ken nen, dien fieren muzikant, die daar zo breed en kloek voortstapt tussen de "groten en kleinen bugel", de wangen bol en de pet scheef op de blinkende kop. Wel zeker, dat is 'em! Dat is "Gaston met zijnen basson"! Ge vindt hem niet alleen in de "Boerecharleston" van Paul van Ostayen, maar ook in Wemeldinge en in de Groe, in Wissekerke en in Sinte Kruus.... Overal in het goede Zeeland treft men hem aan, soms op stille zomeravonden op een laag zoldertje bij het open dak raam. Maar eigenlijk is Gaston dan in négligé - in volle glorie ontmoet men hem pas op Koninginnedag of bij de serenade aan de burgemeester. Dan schettert Op 19 december 2003 werd in de Zeeuwse Biblio theek de eerste Zeeuwse Boekenprijs (ZBP) uitgereikt aan Annejet van der Zijl voor haar biografie Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt en op 4 november 2004 werd aan Francisca van Vloten de ZBP 2004 uitgereikt voor haar monografie over de Domburgse kunstenaarskolonie aan het begin van de twintigste eeuw Moen, tussen Toorop en Mondriaan. De ZBP is begin 2003 door de redactie van het Zeeuws Tijdschrift ingesteld en wordt in samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek georganiseerd. In aan merking komen boeken over Zeeland in de breedste zin des woords en publicaties die door Zeeuwen over willekeurig welk onderwerp zijn geschreven. Op de webstek van het ZT (www.zeeuwstijdschrift.nl) onder Boekenprijs is alle informatie over de ZBP verzameld. De ZBP wordt sinds 2004 gesponsord door ISS Facility Services. De ZBP 2005 bestaat uit een geld bedrag van 2500 euro. De deadline voor inzending van boeken is 1 juli. Op de webstek van het ZT wordt de lijst van ingezonden boeken regelmatig bijgewerkt. In september wordt de shortlist bekendgemaakt. Voor abonnees van het ZT hebben we alvast 75 zitplaatsen gereserveerd. U kunt zich aanmelden via de webstek of per brief. Plaatsen worden toegewezen op grond van datum van binnenkomst. Paul van der Velde, secretaris ZBP 2005 het tussen de huizen "lang zal-ie leven" of "Stars and Stripes forever" en dan loopt het volk te hoop rond Gaston en zijn blazende ambtsbroeders.' Nu geen bescheiden artikel maar voor het eerst in vijfenvijftig jaar een heel nummer over Muziek in Zeeland! Wie geïnteresseerd is in eerder verschenen artikelen in het Zeeuws Tijdschrift over Muziek kan op onze website www.zeeuws- tijdschrift.nl verschillende indexen raadplegen. Indien voorradig kunnen nummers met muziekartikelen nog worden nabesteld. 68 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 72