Afbeelding op de omslag van Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Wordt in De Klerks dissertatie de wording van het landschap zelf verklaard, in Inheemse erfenis onder redactie van Ineke Strouken en Olivier Rieter gaat het onder meer om de interpretatie van oudere lagen van betekenis, die door voorgaande generaties aan het land zijn toegekend. Heidense relicten, heidense wouden, suspecte, om te hakken eiken en Mariale en andere bronnen vormen de altijd intrigerende landschapselementen in bijdragen van deskundigen als Rob Meens en Peter Jan Margry. Margry's 'De Germaanse erfenis: een deconstructie van "inheemse" mythologieën over de invloed van de voor-christelijke religieuze cultuur op de christelijke' is voor Zeeland het belangrijkst. Wie de obligate bombardementen op het continuïteitsbegrip (dat via de achterdeur toch weer aan een meer subtiele opmars bezig lijkt) weet te verduren leest hier aardige achtergronden over de beeldvorming en religieus-folkloristische nalatenschap van de H. Willibrord - dus ook over de Willibrordsput van Zoutelande, die zelfs met een (toeristische) afbeelding op de omslag wordt ver eerd. 'Germanen' en 'Kelten' mogen tenminste weer genoemd worden in de publicaties van de volkskun- digen, blijkt ook uit de inleiding. Deze bevat tot mijn grote vreugde ook - weliswaar erg voorzichtige - kri tiek op J.J. Voskuil die zijn wetenschappelijke loop baan geheel in dienst lijkt te hebben gesteld van de 'deconstructie' van zijn eigen discipline. Dialect en folklore Betty Blikman-Ruiterkamp, Over Stoepeschieters en de Dikke Toren. Kinderen ontdekken Zierikzee. Zierikzee: Boekhandel De Vries, 2004. isbn 9080709352, 8,95- Henk Blom, Schouwse stikjes. Korte verhalen geschreven in dialectills. Saskia Egginlc - Henk Blom. Zierikzee: Boekhandel De Vries, 2004. isbn 9080709360, 8,95. Maartje Stuut-Deurloo, De zeemeermin van Westenschouwen; ills. Uti Pothaar-Quinting. Zierikzee: Boekhandel De Vries, 2004. isbn 90-8070-934-4, 4.95- Het door dit tijdschrift enthousiast gedragen concept 'Zeelandstad' wekt verwachtingen van ruimdenkend heid en een optimistische, progressieve mentaliteit. Een recent onderzoek van het Bureau voor Toerisme Zeeland over de kenmerken van de 'Zeeuwse identi teit' gooide hier misschien enig roet in het eten. Het kwam met verpletterend traditionele uitkomsten als gelovigheid en gezagsgetrouwheid der Zeeuwen, zui nigheid en ingetogenheid. Kenmerken die alleen door hun hardnekkigheid verbazing wekken. Opmerkelijk was wél vrijheid als 'belangrijke kernwaarde van de Zeeuwse cultuur'. Ach, het was één van die uitge breide webenquêtes, die van de deelnemer een flinke dosis doorzettingsvermogen eisen. Alleen mensen die al overtuigd waren van het 'Zeelandgevoel' deden dus mee, en dan krijg je al gauw het juiste antwoord op de juiste vraag. De onverschilligen haalden de schouders op en klikten het onderzoek van het scherm. Toch schijnen traditionalisme en regionalisme in dit gewest onuitroeibaar, getuige de hardnekkige pogingen tot erkenning van 'het Zeeuws' (niemand weet wat dit is) en een stroom dialectuitgaven als in geen ander gewest. Maar is dat verkeerd? Wat is er mis met enig heimatgevoel? Een drietal nieuwe Schouwse publicaties van Boekhandel De Vries biedt de kans om deze vragen te toetsen. Over Stoepeschieters en de Dikke Toren. Kinderen ontdekken Zierikzee van Betty Blikman-Ruiterkamp is een aardig boekje over de monumenten, geschiedenis, sagen en folklore van Zierikzee. De Neptunus op de top van de stad huistoren fungeert als gids tijdens een wandeling door het stadje, onderbroken door allerlei terzijdes, afbeeldingen en vragen. Op de achterflap kunnen de antwoorden worden ingevuld, om die vervolgens te vergelijken met de ook gegeven uitkomsten. Een aardige manier om vertrouwd te raken met de eigen woonplaats en tegelijk ook meer te leren over alge mene cultuurhistorie (en geografie). 72 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 76