Er zit muziek in Zeeland. Welkom in Zeeland! Bij dit themanummer van het Zeeuws Tijdschrift verschijnt - als digitale bijlage - een speciale cd met 18 tracks. Immers, over muziek moet je niet alleen lezen, je moet er vooral naar luisteren. Met de cd hebben de samen stellers een inzicht willen geven in het actuele aanbod aan muziek in de provincie dat verrassend veelzijdig en contrasterend is. Uitgangspunt bij de samenstelling was de beschikbaarheid van goede, reeds bestaande geluidsopnamen die om niet beschikbaar zijn gesteld voor deze eenmalige uitgave. Er zit muziek in Zeeland. Luistert u maar! Track 1. Danny Vera Just a little 4T2 van de nieuwe cd Hold on a while (maart 2005), opge nomen in de studio's van LAC Sound in Kruiningen en gemixt in studio Zeezicht in Spaarnwoude. Zie ook het artikel elders in het tijdschrift. www.dannyvera.com Track 2. Leo Cuypers/ Willem Breuker Joplin 4/14 uit de Zeeland Suite, opgenomen op 19 september 1977 in de VARA Radio Studio's in Hilversum, uitge bracht door BV HAAST, www.nieuwe-muziek.nl Track 3. Mandolineorkest Excelsior Trio in G Dur/Allegro (E. Barbella) 1*56 van de jubileum-cd Jubileumconcert 3941-2002, opge nomen op 16 november 2001 in de Johanneskerk in Kruiningen. http://clubnet.zeelandnet.nl/mandoline Track 4. Surrender Zeeuwse Klei 3T6 van de cd Zeeuwse klei (2001), opgenomen in de Normaal Studio in Zelhem. www.surrenderzeeland.nl Track 5. Zeeuws Orkest Ouverture Coriolan opus 62 (Beethoven) 8'20 opgenomen in 2000 in de Grote of Maria Magdalena- kerk in Goes door LAC Sound uit Kruiningen t.b.v. een uitzending door Omroep Zeeland. Zie ook het artikel elders in het tijdschrift, www.zeeuwsorkest.nl Track 6. The Juke Joints Don't give it up 3*17 van de cd Live in Ireland 2001, opgenomen op 17 maart 2001 in het Marine Hotel in Youghal (Ierland). www.thejukejoints.com Track 7. Zeeuws Byzantijns Koor Srétenje Cherubijnenzang fiS opgenomen op 27 oktober 2001 in de Grote of Maria Magdalenakerlc in Goes ter gelegenheid van het eerste lustrum, www.zeeuwsbyzantijnslcoor.nl Track 8. No Frontiers Mary e[ the Soldier f26 van de cd Whisper of the trees (2003), opgenomen in de studio's van LAC Sound in Kruiningen. www.nofrontiers.nl Track 9. Sjoerd Tamminga (stadsbeiaardier Goes) Carillon stuk nr 3 (Willem Breuker) T54 van de cd 25 jaar Nieuwe Muziek in Zeeland (bv haast), opgenomen juli/augustus 1994 carillon Abdijtoren (Lange Jan) Middelburg, www.nieuwe-muzielc.nl Track 10. Peter Dieleman Zummer in Zeeland 3'33 van de cd Lulle en spele, opgenomen op 21 septem ber 2002 in Studio 2 in Ouwerkerk. http://people.zeelandnet.nl/dlm Track n. Make a change Make me a channel of Your peace 4'o6 van de cd Make a change (2004), opgenomen in de Bethelkerk in Goes, www.remcohakkert.nl Track 12. CalUa Goyang Sagé 3*45 van de cd Dari Si Dan (1998), opgenomen in de stu dio's van LAC Sound in Kruiningen. Track 13. Showkorps Excelsior Spanish Fantasy f29 van de cd Showkorps Excelsior Goes 2001, opgenomen door W. en J.P. Laseroms. Zie ook het artikel elders in het tijdschrift, http://clubnet.zeelandnet.nl/excelsior 74 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 78