Interview met Jan Hut Muziek met baby's, keyboardspelen met de kleurenmetho- van de Zeeuwse Muziekschool de voor mensen met een verstandelijke beperking en, niet Op de 50-jarige Zeeuwse Muziekschool gebeurt van alles. ondenkbaar, in de toekomst zelfs een cursus rappen. Het clichébeeld van blokfluitende kinderen en financiële tekor ten dat de organisatie aankleeft, is achterhaald. Regiodirecteur de Bevelanden- Tholen Jan Hut: 'We werken met een gezonde financieringsstructuur en ontwik kelen op allerlei terreinen nieuwe samenwerkingsprojecten.' TEKST EN BEELD OSCAR STEENS Goes Centrum, 16 maart 2005. Uit het voormalige statige pand van de Keuringsdienst van Waren klinkt op woensdagmiddag muziek. Piano, saxofoon, hoorn, fluit. Kinderen met koffers en muziekboeken wachten buiten in het zonnetje op hun beurt. De Zeeuwse Muziekschool in optima forma in bedrijf? Schijn bedriegt, leert Jan Hut, sinds 1991 een van de vier regiodirecteuren van de Zeeuwse Muziekschool. 'De muziekschool is onder één centrale organisatie overal in de provincie zichtbaar. Niet alleen hier in 3 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2 Zeelandstad in de steigers 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 7