AU&££££ Fabery de Jonge b£ AMFV£££5e TOZSM A CLEANING SERVICES ISS. De facilitaire dienstverleners Specialiteiten van zee, vee en veld studie die iets wezenlijks toevoegt aan het beeld van de kring van kunstenaars te Domburg en de verhouding tussen de seksen aan het begin van de twintigste eeuw. Door het prisma van de kunstenares Mies Elout-Drabbe wordt het bestaan van deze kun stenaarskolonie belicht, waarin Mondriaan en Toorop een centrale rol spelen. De studie brengt het belang van Domburg als kunstenaarskolonie in de nationale en Europese context voor het voetlicht. De jury stond voor een moeilijke keuze maar na rijp beraad is besloten de ZBP 2004 toe te kennen aan een vlot geschreven en prachtig geïllustreerd boek waarin de hoofdpersoon met distantie en empa thie wordt getekend en dat is Moen, tussen Toorop en Mondriaan van Francisca van Vloten. Juryleden van de ZBP 2004 waren: Wim van Gelder (voorzitter), Oek de Jong, Nelleke Noordervliet, Wilfried Uitterhoeve en Paul van der Velde (secretaris). Paul van der Velde las in afwezigheid van de voorzitter het juryrapport voor op 4 november 2004 in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek tijdens de uitreiking van de Zeeuwse Boekenprijs. De prijzen werden overhandigd door Ad van Opstal van ISS Nederland B.V., de hoofdsponsor van het evenement. Maurice Lacroix bij koninklijke beschikking hofleverancier Juweliers van vader op zoon sinds 1834 Fabery de Jonge - Lange Kerkstraat 30 - 4461 JH Goes Postbus 91 -4460AB Goes - Tel. 0113-215005 - Fax. 0113-251420 Vanuit onze vestiging in Bergen op Zoom worden Zeeland en West-Brabant aangestuurd. Voor meer informatie: ISS Cleaning Services, Postbus 150, 4600 AD Bergen op Zoom, tel.: 0164 - 212550, fax: 0164 - 245817, e-mail: info@issnl.com, website: www.nl.issworld.com Kaai 2 4351 AA Veere telefoon 0118 - 501291 fax 0118 - 501695 info@campveersetoren.nl www.campveersetoren.nl 77 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 81