COACH Zeeland Seaports Port Authority De havens van Terneuzen en Vlissingen zijn het derde zeehavengebied van Nederland. Vernieuwingen, uitbreidingen en in vesteringen zijn er aan de orde van de dag. Zeeland Seaports geeft sturing aan die ontwikkelingen om garant te staan voor werkgelegenheid en welvaart. Nieuwe bedrijven accommoderen en het gevestigde bedrijfsleven van dienst zijn. Dat zijn de belangrijkste activiteiten van havenschap Zeeland Seaports. Net zoals een coach die wil presteren met zijn team, schept Zeeland Seaports de voorwaarden voor het succes van de haven- en industriebedrijven. Zorg voor een goede infrastructuur speelt daarbij een grote rol. Denk aan het ontwikkelen en beheren van havenbekkens, kades, wegen, spoorwegen en pijpleidingen. Ook werkt het havenschap voortdurend aan plannen voor nieuwe ontwikkelingen: in het belang van de havens én de omgeving. Zo kunnen de beide havens op een verantwoorde manier hun bijdrage (blijven) leveren aan de Zeeuwse economie. VAN DE HAVENS Postbus 132, 4530 AC Terneuzen, Tel.: +31 (0)115 647400, Fax: +31 (0)115 647500, port@zeeland-seaports.com, www.zeelandseaports. PZC 8o Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 84