Goes. In veel dorpen zijn dependances, in scholen en andere gebouwen, gevestigd. Meer of minder onzichtbaar functioneert de school, en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen, in samenwerking met verschillende andere instellingen; van Scoop tot de stichting kunsteducatie, van het Zeeuws Orkest tot allerlei poppodia. Soms is het niet belangrijk of zelfs niet wenselijk dat het etiket muziekschool op een acti viteit wordt geplakt. Popmuzikanten identificeren zich nu eenmaal niet graag met blolcfluitende kinderen, zij willen hun eigen plek met een sfeer en uitstraling die bij hen past. Waar het om gaat is dat de muziekschool breed geworteld is in de Zeeuwse samenleving, dat alle muzikale uitingsvormen op wat voor manier dan ook in onze school vertegenwoordigd zijn.' Over hoeveel leerlingen en disciplines hebben we het dan concreet? 'Het leerlingenaantal schommelt zo rond de 5000 en wij hebben een kleine honderd leraren. Dat leer lingenaantal blijft vrij constant want het heeft onder meer te maken met de manier van financieren. De lesgelden bedragen per jaar tussen de drie- en vier honderd euro (leerlingen met ouders die een laag inkomens hebben, krijgen korting). Toch kost iedere leerling geld dat wordt opgebracht door de afzonder lijke gemeenten. Elk jaar heeft overleg plaats met de wethouders van cultuur over hoe ons product er de komende jaren uit moet gaan zien en we maken een prognose van de te verwachten kosten. Dat systeem van van tevoren begroten - het totale budget is circa 3,5 miljoen euro - en op grond daarvan het vaststellen van gemeentelijke bijdragen, bepaalt logischerwijs de omvang van de school. Stel dat zich plotseling 500 nieuwe leerlingen zouden aanmelden, dan heb je een probleem, kom je geld tekort.' En docenten... 'In dat geval zeker. Maar de dagelijkse praktijk is dat we, omdat we een relatief grote muziekschool zijn en vestigingen door de hele provincie hebben, niet vaak met een zogenoemde leegstand in uren te maken heb ben. Alle docenten zijn in principe in heel Zeeland inzetbaar. Is er ergens te weinig van iets, dan gaan we dat opvullen.' Waar komen die docenten vandaan, uit Zeeland? 'Nee, het merendeel wordt van buiten de provin cie geworven. Vooral uit Brabant en Zuid-Holland omdat Rotterdam en Tilburg conservatoria zijn. Maar het komt meer dan eens voor dat Zeeuwen buiten Zeeland hun opleiding volgen en daarna hier aan de slag gaan.' In hoeverre verschilt de Zeeuwse Muziekschool van die in een grote stad? 'Wij zijn door de decentrale structuur natuurlijk enigszins beperkt in onze mogelijkheden. Een voor beeld. Als je in Rotterdam-Zuid, waar net zoveel mensen wonen als in heel Zeeland, een ensemble wil formeren, is het makkelijker dan bij ons. Hier is het potentieel verspreid. Daarbij kan je van een leerling in Tholen niet verwachten dat hij voor een ensemble naar Goes afreist, zo werkt het niet. We proberen bij voldoende aanbod ter plaatse cursussen of lessen te organiseren. Voor de lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) wijken we veelal uit naar schoolge bouwen, voor fanfare, harmonie-, en brassbands zijn er de eigen verenigingslokalen.' Op veel terreinen in Zeeland, kijk naar de rivaliteit in de sportwereld, frustreert het eilanddenken de vooruit gang. Is dat bij de Muziekschool ook het geval? 'Als wij het over wij hebben, dan praten we over heel Zeeland. Dan bedoelen we een muziekschool voor de 4 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 8