unst n opdracht] i de ebouwde mgeving Met de i%-regeling van 1951 kreeg de Nederlandse staat een instrument in handen waarmee het effectief de samen hang tussen beeldende kunst en archi tectuur kan bevorderen. De regeling behelsde dat bij bouw, verbouw of reno vatie van overheidsgebouwen 0,5 tot 2 procent van de bouwsom gereserveerd wordt voor beeldende kunst. Wat het effect daarvan kan zijn zal ik toelichten aan de hand van drie voorbeelden uit het Zeeuwse. Door Daphne Pappers j| en Menno de Nooijer, een still van de installatie Je entreehal van het kantoor van het Waterschap ;uwse Eilanden in Middelburg (2005). i Zeeuws Tijdschrift 2006/3-4

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 13