mi MWf i (rW>' TpS )'-Pi r xtxp vraxxioiv:oi xrmnr.uixci Dtu\a IvTiui.ai- mci ir;-\li.vmxv De Rooie Buurt in Vlissingen. gebouwd voor de arbeiders van de 'De Schelde'. Door inspringende rooilijnen is het binnen de contouren van het rechthoekige stratenplan mogelijk gemaakt veel groen in de staten op te nemen. Door de relatief lage bebouwingsdichtheid, de ruime opzet en de nabijheid van de binnenstad is de wijk nog altijd zeer in trek bij de Vlissingers. In dezelfde periode werd in Vlissingen ook een heel andere buurt gerealiseerd. Onder de Leeuwentrap, achter de Koudekerkseweg werd een villawijk met slingerende straten en veel groen aan gelegd rondom twee begraafplaatsen. Deze vaak grote beeldbepalende koopwoningen zijn kenmerkend voor de bebouwingszone direct achter de Boulevard en heeft later zijn voortzetting gevonden in de ruim opgezette villastrook aan de Van Woelderenlaan. Deze wijk is nog steeds in trek, de Rooie Buurt eveneens. De Delftse School De architectuur van de Delftse School was een reactie op de Amsterdamse School, die volgens de tradi tionalisten te decoratief was ingesteld. Volgens de architecten van de Delftse School lag de schoonheid in eenvoud en goede harmonie tussen massa, ruimte en lichtval. Architectuur moest nederig zijn en vooral niet opvallen. De stroming is ontstaan rondom de Delftse hoogleraar ir. Grandpré Molière en is bepa lend geweest voor de stijl van de wederopbouw in Middelburg. Zowel de binnenstad van Middelburg als de eerste uitbreidingen na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd in de sobere architectuur van de Delftse School. Het bekende buurtje 't Zand werd ont worpen door P.H.N. Briët en gebouwd in 1942 in de bekende sobere bruine baksteen. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de woningen wit geschilderd wat enigszins aan de sfeer heeft afgedaan. Het populaire wijkje De Griffioen kan als één van de laatste voorbeelden (1950) van buurten in vooroor logse sfeer gezien worden. De Griffioen is ontworpen door Arend Rothuizen en heeft als belangrijkste ken merk dat de woningen in stroken zijn gebouwd, met alle woonkamers gericht op het zuiden en het park. De achterkanten van de woningen liggen aan de straat en zijn vrij gesloten. De buurt is nog altijd populair. fé?-. Park de Griffioen in Middelburg. ■I De daaropvolgende uitbreidingswijken uit de jaren zestig werden gerealiseerd volgens de principes van het Nieuwe Bouwen. Hen stijl die zich kenmerkt door eenvormige straten, portiekflats en rijtjeshuizen met zadeldak in kenmerkende bouwblokken met achter tuin en brandgang. In tegenstelling tot De Griffioen staat hier altijd wel iets te koop. De populariteit van de vooroorlogse wijken zou voor ontwikkelaars en archi tecten zeker een argument moeten zijn anders om te gaan met de grote bouwopgaven van het heden en lering te trekken uit het verleden. 22 Zeeuws Tijdschrift 2006/3-4

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 24