M dromen dagdromen dagen gedroomd inderdaad in dagen, weken, maanden hebt u gedroomd van de recreatie-mogelijkheden in zeeland recreatie trachten uw dagdroom te realiseren KRABBEND IJKE straks gelegen in de nabi|heid van hel Schelde-Rijnkanaal e autosnelweg Vlissmgen-Bergen op Zoom de vierbaans als in de opzet van woonwijken. Sociologen, psychi aters, huishoudkundigen en pedagogen heffen nu beschuldigend de vinger op: onherbergzame steden met woningen waarin moderne mensen niet passen, huizen waarin ze niet uit de voeten kunnen met hun activiteiten en zich al evenmin in een eigen hoekje kunnen terugtrekken. Maar wij waren bang voor het experiment; en als het experiment al toegelaten kon worden dan in zo kleine omvang dat het toch niet betaalbaar bleek.' Zeeuwse bouwstijl? Pas na veertig jaar Zeeuws Tijdschrift verschuift de aan dacht naar hedendaagse architectuur. Over de bouw werken uit de jaren zeventig en tachtig wordt minder vleiend geschreven. Opmerkelijk is de interesse voor stadhuizen. De markante nieuwe stadskantoren van Hulst (1993), Terneuzen (1997) en Schouwen- Duiveland (2002) worden elk uitgebreid besproken. Aardig zijn de gedachten van Guus van Bebber bij het stadskantoor van Schouwen-Duiveland in Zierikzee (ZT 2002 nr. I/II): 'Ook over tien jaar zal dit gebouw nog steeds eigen en niet gedateerd zijn. Een nieuw monument voor de 21-ste eeuw. Ik kan me daar wel 46 Zeeuws Tijdschrift 2006/3-4 iets bij voorstellen.' Johan de Koning stelt in 1992 vast dat 'onze pro vincie niet uitblinkt door de aandacht die er geschon ken wordt aan de gebouwde omgeving'. Misschien is het geen toeval dat het ZT, na die ontnuchterende vaststellingen vooral aandacht heeft voor op zichzelf staande, markante en beeldbepalende bouwwerken en artikelen publiceert over versieringen en meer curieuze bouwsels. Er verschijnen bijvoorbeeld bijdragen over glas-in-loodramen en Nederlands eerste huis van stro op Schouwen-Duiveland. En we zien beschrijvingen van historische gebouwen als het Lampsinshuis in Vlissingen, het voormalig stadhuis van Zierikzee, de Hervormde Kerk van Brouwershaven en het Oude Klooster te Sas van Gent. En nu een complete special die volledig gaat over alle aspecten van de architectuur - de moeder van de kunsten - en ten doop zal worden gehouden op 24 juni op de Dag van de Architectuur die dit jaar als thema 'verboden terrein' heeft. Wie geïnteresseerd is in eerder verschenen artikelen in het Zeeuws Tijdschrift over Architectuur kan op onze website www. zeeuwstijdschrift.nl verschillende indexen raadplegen. Indien voorradig kunnen nummers nog nabesteld worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 48