Thematisch en ook qua visie hangen Stedelijke struc turen, Onderdak, Metropolis en Het verleden van steden het meest samen. De leidraad van deze vier boeken is de geschiedenis van de stad als leefomgeving. Mijn andere boeken zoals Limburgse kastelen in vogelvlucht, De Vlaamse kustvlakte en Rondreis door middeleeuws Vlaanderen behandelen ook wel de geschiedenis van de (streekgebonden) bouwkunst, maar toch vanuit een bredere invalshoek. En m'n boek Heraldiek. Wapens kennen en herkennen is duidelijk een buitenbeentje en heeft weinig of geen raakvlakken met de bouwkunst op zich, uiteraard wél met kunstgeschiedenis.' Voor het subliem vastleggen van kunst- en archi tectuurhistorische hoogtepunten heeft Honoré Rottier zich nu en dan wat opofferingen moeten getroos ten. Levendig herinnert hij zich het 'veldwerk' voor Rondreis door middeleeuws Vlaanderen, zijn mooist uitgevoerde boek. 'Prachtig geïllustreerd, vooral dankzij fotograaf Jan Decreton,' zegt hij. Decreton is een perfectionist, en dat heeft Rottier gemerkt óók. 'Soms begeleidde ik Jan op fototocht. Maar dat was geen sinecure. Ik herinner me dat we op het marlctje van Damme stonden om een foto te maken van het stadhuis. Om tien uur 's ochtends stelde Jan zijn sta tief en technische camera op aan de overkant van de markt. Ik bleef naast hem staan. Het was in de maand maart, maar al zonnig weer. Nog geen volksmassa's zoals in de zomer, maar wel voortdurend passanten op het marktplein. En Jan Decreton wou per se een foto van het gebouw zonder een persoon erop.' Foto's digitaal bewerken kon in 1995 amper en bovendien wilde Decreton dat niet. Rottier: 'Het moest authen tiek blijven. Dus hij met de draadontspanner in de hand en ik ernaast. En maar wachten op de sublieme aanblik van een totaal verlaten plein. Dat moment van die ene foto kwam er - om kwart over twaalf.' Door wallen omringde oase Vanwaar toch die belangstelling voor de geschiedenis van de stedenbouw, bij een jongen uit St. Jansteen? 'Hulst,' zegt Rottier beslist, 'tien minuten fietsen van St. Jansteen. "Het Stad", zoals wij uit de "boerenbui- ten" Hulst noemden, lag er destijds nog bij als een door hoge wallen omringde oase van torens en daken temidden van het open platteland. Hulst, met zijn basiliek, stadhuis, straten en steegjes is inderdaad fascinerend wanneer je je gaat verdiepen in stedelijke historie. Niemand kon daar beter en interessanter 5 Zeeuws Tijdschrift 2006/3-4

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 7