4b - - "ds* algieks ümlr«»ciul('l arwJf M".-,r,U,r-\v N -IJ iulD^dvanuv; 'Martnus L-imbm4it Afbeelding van Algiers en het Omleggende Land Wanneer de Moullie W.N.W. een half Myl van uw is na't Leven Geteekend door Martinus Lambrechts Captein ter Zee, 1734, kopergravure, ingekleurd, 29,5 x 61 cm, collectie Vortex. Foto: Ernst van der Linden. Collectie Vortex Algiers, gebouwd in de vorm van een amphitheater, is gelegen op de westelijke oever van een baai met de zelfde naam. De Barbarijse zeerovers (ook rifpiraten of turkse zeerovers) stonden vooral in de zeventiende eeuw bekend als de schrik van de Middellandse Zee. De rijke koopvaardijschepen waren hun belangrijkste doelwit. Ze opereerden vanuit Tunis, Tripoli, Algiers, Salè en havens in Marokko Vice-admiraal Michiel de Ruyter voerde tussen 1661 en 1663 akties uit speciaal gericht tegen de Barbarijse zeerovers en dwong uiteindelijk een verdrag af. Dit soort verdragen werd echter meestal snel weer geschonden. De aanvallen gingen nog jaren door: de hele 18de eeuw waren Engelse, Nederlandse en Franse eskaders actief om het gevaar te bedwingen. Pas in 1816 werd er effectief een einde gemaakt aan de Barbarijse zeerovers. De Britse Royal Navy, bijgestaan door zes Nederlandse schepen, vernielde toen de haven van Algiers en de vloot van piratenschepen. Kort daarna werd het gebied door Frankrijk bezet. Het lijkt immers ongerijmd om een monument voor de slachtoffers van de slavernij met bloemen te ver sieren in hetzelfde land waar de standbeelden van de agressiefste slavenhalers als huldeblijken in stand worden gehouden. Het lijkt zelfs ongepast, alsof in Rusland de standbeelden van Stalin nog onbekom merd rechtop stonden terwijl daarnaast monumenten voor de slachtoffers van de Gulag werden opgericht. In Nederland is de oudste en eerste kandidaat Michiel Adriaanszoon de Ruyter in Vlissingen (de kleinere Piet Heyn in Delfshaven komt op de tweede plaats). Het beeld van De Ruyter, ruim drie en een halve meter groot, werd ontworpen door Louis Royer. Wegens onvoldoende fondsen voor een bronzen beeld werd het ontwerp uitgevoerd in beschilderd gietijzer. In 1841 onthuld en in 1894 op de huidige plaats aan de Boulevard gezet, staat het hardstenen voetstuk nog altijd tussen een paar kanonnen, zodat iedereen met een kan zien dat hier een ijzervreter wordt geëerd. De Goudkust Vanaf ongeveer 1600 domineerden Zeeuwse en Hollandse kooplieden de handel tussen West-Afrika en Europa. In 1637 veroverde de West-Indische Compagnie 20 Zeeuws Tijdschrift 2006/5-6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 22