De tocht naar Chatham in juni 1667. Links een gevecht tussen een paar sloepen waarin staande vlootvoogd Jan van Brakel een pistool lost op de vijand. Rechts een sloep met statenvlag waarin Michiel de Ruyter, een zwaard in de uitgestrekte rechterhand, en Comelis de Witt. Daarachter en daarnaast nog meer sloepen, links op de achtergrond de achtersteven van the Royal Charles. Rechts de the Royal London die in brand staat. Gravure van Dick Langendijk en Mattheus de Sallieth1782, 49 x 62,5 cm, collec tie Picturalia, Maritiem Museum Rotterdam. sneden tepels, kootjes, haren, vingers, neuzen, oren af. Deze collector's items werden ook wel aan belang stellende omstanders verkocht. Voor de duidelijkheid. Ook deze moordpartij was zorgvuldig door de Oranjepartij geregisseerd. Ook in dit geval was sprake van kwade opzet. De toenma lige ME greep niet in toen het oproer beide regenten bedreigde. In elk geval was met de dood van deze grote republikeinen de weg voor een nieuwe Willem van Oranje op meer dan bloedige wijze vrijgemaakt. En hoe reageerde De Ruyter? Hij sprong niet op de kar van de overwinnaars. In tegendeel. Toen de samenzwering tegen de gebroeders De Witt nog het niveau had van een kwalijke lastercampagne, open baarde hij in een publieke brief zijn positieve bevin dingen met betrekking tot Comelis de Witt. De Ruyter was gelieerd aan de Staatse partij. Als zodanig was het voor hem misschien verstandig geweest zich een tijdje gedeisd te houden. De Ruyter was echter niet alleen een admiraal om den brode. Hij voelde zich verbonden met de gebroeders De Witt en dacht er niet over om dat te verdoezelen. Ook niet toen er een Oranje aan het bewind kwam en iedere staatse aanhanger min of meer verdacht was. Tijdens een poging tot uitschakeling van het staatsgezinde vlootkader kwam hij op voor zijn manschappen en vroeg in een schrijven aan de Staten om eerherstel voor de betrokkenen. Behalve een geniaal gezagsvoerder was De Ruyter een eenvoudig en principieel man. En dat is meer dan de meeste volkshelden te bie den hebben. 5 Zeeuws Tijdschrift 2006/5-6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 7