rondom vlissingen 700 2015 is een bijzonder jaar geweest voor Vlissingen. Op 2 april is gevierd dat de stad 700 jaar stadsrechten heeft, maar het hele jaar door zijn er evenementen georganiseerd in het kader van 'Vlissingen 700'. De activiteiten waren zeer gevarieerd. Er was grote betrokkenheid en enthousiasme bij iedereen die iets organiseerde of aan een activiteit deelnam. Schoolkinderen hebben zich ingezet, maar ook ondernemers, wijkbewoners, kunstenaars, leden van verenigingen en organisaties. Er zijn het hele jaar door veel foto's gemaakt. Teveel foto's om allemaal te laten zien, maar met deze impressie krijgt u een indruk van Vlissingen 700. Een jaar om niet te vergeten! activiteiten activiteiten 2015 januari De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door de gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld. 5 Nieuwjaarsreceptie gemeente Vlissingen 21 Onthulling aftelklok Vlissingen 700 21 Sponsormarkt Vlissingen 700 24 De TelegraafDe Ruyter Memorial Race 2015 27 Zeeuwse première film Michiel de Ruyter april 1 Introductie Vlissingen 700 bier 1 Start Expositie Schat van Vlissingen 2 Openingsfeest Vlissingen 700 2 Overhandiging eerste exemplaar Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten van Peter van Druenen 4 Sloeproeiwedstrijd Boulevard-race 6 Viering Ontzet van Vlissingen 7 Start project St. Jozefschool Vlissingen 700 jaar 11 Concert Koninklijke Harmonie Ons Genoegen 12 Popkerkdienst Leven is een kwestie van Blpf 15 Start Scheldemond-cultuur 18 Lentefeest 2015 27 Taptoe Vlissingen 700 30 Landelijke uitreiking Blauwe vlag ■ar 21 januari Onthulling aftelklok Vlissingen 700 Het aftellen naar 2 april 2015 is begonnen. Nog 70 dagen. Dat is vanaf vandaag duidelijk te zien op het Scheldeplein, waar de aftelklok Vlissingen 700 is onthuld door burgemeester Demmers en wethouder Stroosnijder. 24 januari De Telegraaf De Ruyter Memorial Race 2015 Op zaterdagmorgen start vanuit Vlissingen een zeil race met 20 middelgrote zeilschepen. Een en ander vooruitlopend op de première van de Michiel de Ruyterfilm in Amsterdam. De race wordt georgani seerd door de Vaarkrant van De Telegraaf. 12 februari Gemeentelijke voertuigen krijgen logo Vanaf nu is het logo van Vlissingen 700 ook te zien op de gemeentelijke voertuigen. De Telegraaf De Ruyter Memorial Race 2015 46 Ze euws Tijdschrift 2016 1 47 Zeeuws Tijdschrift 2016 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2016 | | pagina 24