KOOPMAN* '1 BOEREN KAAS W. POPPE KAASHANDEL eschaafde I a 1 DE BESTE HOLLANDSCHE Het beste adres voor het MT betere Schoenwerk VOOR HET MINSTE GELD H. VAN KAMPEN J. J. HOUTEKAMER I menschen beoordeelen U naar Uw manieren en naar Uw kleeding. Hoe velen zijn er in deze maatschappij geslaagd metslordigeen niet goed passende kleeding Ga naar Uw kleermaker en bestel een costuum naar maat. Het is op den duur goedkooper, want MAATKLEEDING 6051 7 1934-juni F TARWEBLOEM KRIJTAL Köhler Naaimachines No. 10 VRIJDAG 1 JUNI 1934 PRIJS 7V« CENT Uitgave van DRUKKERIJ H. WEGELING, Noordstr., Vlissingen en DRUKKERIJ DE LANGE JAN, L. Noordstr. C 34 Middelburg VOOR ABONNÉ’S OP WEGELING’S NIEUWSBLAD SLECHTS 6 CENT n ijzersterke Schoolschoe- leeren en rubberzolen curreerende prijzen VERSCHIJNT IEDEREN VRIJDAGMORGEN JROKED”STEUNSCHOENEN beste steunschoen 7 ze ummc^GANG Oude Markt 20 Vlissingen Scheldestraat 70 Vlissingen niet teler aanbe- iz e/en dan I'? "is degelijker" 989 682 2568 iiiiiiniiii 1- De Kwaliteitsmachine Bertels’ Opfokvoeder heeft veel beter voldaan dan twee best bekende Opfokvoedersde kuikens zijn grooter en sterker. Van de kunstkorrel krijgen wij de helft meer eieren dan voor heen en de kuikens groeien er ook reus achtig van. ör sche ‘kundige analyseert, —het publiek proeft de aparte kwaliteit uan MlHGpepermunt Juistmeurouiu dat isyh L de bloem.use tke goor kindervoeding bijzon- der geschikt ts.zegt de geneesheer. Jk Hants o N.V.IWPMANS’MEELFABRIEKEN-LEEUWARDEN V 7/ l/2 Kilogram. t ADVERTENTIES IN TE ZENDEN UITER LIJK WOENSDAG MIDDAG TELEFOON no. 502 Aanbevelend, NIEUWSTRAAT 62 SOUBURG Zoowel in eenvoudige als in de meest luxueuse uitvoering en afwerking, le veren wij U direct uit voorraad of binnen enkele dagen. Indien verlangt, op proef zonder ver plichting. Mogen wij U eens inlichten en de machine voor U demonstreeren 5-9-27. Coöp. Stoomzuivelfabriek, Odoorn. De ontwikkeling der jonge dieren van Uw Kunstkorrel is uitmuntend, evenals de leg- resultaten. Gebr. Welleman, Buurmalsem, 12 October 1929. Bertels' Opfokvoer heeft mij verleden jaar uitstekend voldaan. Ik heb wel Opfokvoer gebruikt dat twee- en driemaal zoo duur was, maar heb daarmede nog nooit zulke schitterende resultaten gehad. KI. Wolfis, Machinale Broederij Nuis. Gn. 3 Maart 1933.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 1