heerlijke L’ r Z1 ll ^lorence is de stad van Italië, waar haast niet ontwaart, waar slechj spreekt. Het is de bakermat der Rem als Dante, Michel Angelo, Donate!]® van andere grooten zijn er aan verb® De Renaissance bloeit er nog in de harten der menschen en het® vreemdeling er rondgaat als te gr® den Paradijs der Kunst. ïc/1 r j .1 't F< r y r -• 1 *1

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 10