7e IAARGANG No 10 1 JUNI 1934 PRIJS 7| CENT Uitgave van Drukkerij H. WEGELING, Noordstr., Vlissingen en Drukkerij DE LANGE JAN, L. Noordstr. C34, Middelburg. VOOR ABONNÉ’S op WEGELING’S NIEUWSBLAD SLECHTS 6 CENT VERSCH IJ NT IEDEREN VRIJ- DAG MORGEN HET SIERAAD ONZER PARKEN ADVERTENTIES TE ZENDEN UITER LIJK WOENSDAG MIDDAG (Foto J. But, Middelburg)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 3