li W. POPPE KAASHANDEL PRIJS 7Vt CENT Uitgave van DRUKKERIJ H. WEGELING, Noordstr., Vlissingen en DRUKKERIJ DE LANGE JAN, L. Noordstr. C 34 Middelburg eschaafde J. J. HOUTEKAMER Het beste adres voor het SST betere Schoenwerk 6051 a 1 7 1934-juli DE BESTE HOLLANDSCHE BOEREN KAAS VOOR HET MINSTE GELD H. VAN KAMPEN MAATKLEEDING "is degelijker" Kohier Naaimachines No. 15 VRIJDAG 6 JULI 1934 /^CULE 8/Bz^ kindervoeding bijzon- NV.kGOPMANSMEELFABRIEKÉN-LÊEUWAQOEN I 7e JAARGANG VOOR ABONNÉ’S OP WEGELING’S NIEUWSBLAD SLECHTS 6 CENT n ijzersterke Schoolschoe- leeren en rubberzolen curreerende prijzen niet beter aanbe- bi. velen don VERSCHIJNT IEDEREN VRIJDAGMORGEN JROKEO”STEUNSCHOENEN beste steunschoen Oude Markt 20 Vlissingen Scheldestraat 70 Vlissingen 989 682 257X uiuniiiiiHii Bertels’ Opfokvoeder heeft veel beter voldaan dan twee best bekende Opfokvoedersde kuikens zijn grooter en sterker. Van de kunstkorrel krijgen wij de helft meer eieren dan voor heen en de kuikens groeien er ook reus achtig van,. De scheikundige analyseert, —het publiek proeft de aparte kwaliteit uan Hing pepermunt De Kwaliteitsmachine I 1 ADVERTENTIES IN TE ZENDEN UITER LIJK WOENSDAG MIDDAG TELEFOON no, 502 Aanbevelend, NIEUWSTRAAT 62 SOUBURG R menschen beoordeelen U naar Uw manieren en naar Uw kleeding. Hoe velen zijn er in deze maatschappij geslaagd met slordige en niet goed passende kleeding Ga naar Uw kleermaker en bestel een costuum naar maat. Het is op den duur goedkooper, want 5-9-27. Coöp. Stoomzuivelfabriek, Odoorn. De ontwikkeling der jonge dieren van Uw Kunstkorrel is uitmuntend, evenals de leg- resultaten. Gebr. Welleman, Buurmalsem, 12 October 1929. Bertels’ Opfokvoer heeft mij verleden jaar uitstekend voldaan. Ik heb wel Opfokvoer gebruikt dat twee- en driemaal zoo duur was, maar heb daarmede nog nooit zulke schitterende resultaten gehad. KI. Wolfis, Machinale Broederij Nuis. Gn. 3 Maart 1933. Zoowel in eenvoudige als in de meest luxueuse uitvoering en afwerking, le veren wij U direct uit voorraad of binnen enkele dagen. Indien verlangt, op proef zonder ver plichting. Mogen wij U eens inlichten en de machine voor U demonstreeren O

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 1