Ki DE al Werklust FOTO’S van mooie punten in Zeeland liefst Wal cheren worden zeer gaarne in dit blad geplaatst Eau de Cologne PU ROL FRISO Ibaai I l en en u IL ?S< E Helpt mede „ZEELAND" mooi te maken W stuAfovfien dw verzacht en geneest men met F DE UITGEVER r 4 DRUKKERIJ H.WEGELING DRUKK. DE LANGE JAN op GEEL 3Oct GROEN 35 Ct ROOD 40 Ct Sj per 'h pond drukke denken -—ka werk Zij, di kebben flacon de Uw veel Is U al In het bezit van een Prima Hand- of Electrische Waschmachine of Protos Stofzuiger of Philips Radio-Toestel Zoo niet, komt eens even praten met W. WISSE, IJZER-RADIOHANOEL Kasteelstraat 55 hoek Scheldestr. Vlissingen N.B. Ruim gesorteerd in Electr. Artikelen, tevens alle voorkomende Schoonmaakbenoodigdheden. c F Wij hebben een groote keuze Vulpennen voor elke hand. Actueele foto’s, foto’s van Vereenigingen of andere groepen zijn in het bijzonder voor opname geschikt esn van geur Boldóot Btr f e fwae^n. Beleefd aanbevelend Monopole Flacon Heele Kropflacon c^alve Kroptlacoo I Doos 30-60,TÖbe 8 Oct Apoth en Drogisten. Veritable fl. 1.85 1.25 0.75 wekkende lijke Eau X ondanks inspannend werken, eur op kun bureau een kand t Kalmeert paar druppels de verfrissckend zaken en uren ingespannen denken dank zij de op- eigenscka ppen van de keer de Cologne Boldoot ie veel en i bij voork Boldoot bij de b zenuwen zoo: een zakdoek en dan diep opgesnoven. Imperiale S. 3 25 2.30 1.30

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 2