en an en >oi is it" :ht u- fc ps ar e~ e- im os me- iop uit Ie eeuw. van de aandacht van een L allerlei bewegingen uitvoeren het publiek te trekken. De koppen en ar men van de pop pen worden ge kleurd. Een fraaie chanische pi de achttiende Het maken afgietsels van poppekoppen. De onderdeden van het mecha nisme worden ge monteerd. De meeste mechanische etalage-poppen zijn afkomstig uit Parijs, waar zich verscheidene groote ateliers bevinden, die zich met de ver vaardiging er van bezighouden. Ook onze foto’s zijn in een der grootste Parijsche ateliers gemaakt. Een automatische clown, die op een orgel speelt. Het monteeren van het mechanis me van dezen clown. Groep mechanische poppen, die in de etalage van een groot magazijn - i om de Met de uiterste zorg worden dan de kop pen gemaakt, de gezichten worden er op ge- teekend en het haar aangebracht, terwijl ook aan het aankleeden van de pop de grootst mogelijke aandacht besteed wordt. Het mechanisme berust op hetzelfde prin cipe als een horloge. Het wordt opgewonden, waardoor verschillende raadjes en hefboom pjes in werking gesteld worden. Door in de rondte draaiende raadjes van onregelmatigen vorm wordt telkens een hef boom in beweging gebracht, die verbonden is aan een arm, welke dan ook een beweging maakt, een oog, dat dichtgaat, of aan andere bewegende deelen. Hoe meer bewegingen de pop uitvoert, hoe ingewikkelder het mecha nisme wordt. 6. of kastje of iets dergelijks, waar de pop op staat. - 1V"’-'

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 11