GRATIS Fa, Joz.s OVAA Zonen BELLAMYPARK 41-39 I DRUKKERIJ H. WEGELING Fa. Kopmels, Scheldestr. y i W. Hendrikse - I W* slechts f 1.95 Een gebonden Jaargang „ZEELAND” in den Luxen Prachtband is een kostbaar bezit Wat een genot geeft het zoo’n heelen jaargang van „Zeeland” weer eens door te kijken. De prachtbanden van „Zeeland” zijn verkrijgbaar in drie kleuren rood, blauw en grijs met goudopdruk en kosten IW slechts f 0.65 "W 5Q0 Goede kwaliteit Vleescii Is een eerste vereischle voor smakelijk eten. Rund- Kalis- en Varkensslagerij Huisapotheek^ voor 60 centen Kloosterbalsem Het Projectiehuis kost heel weinig J „Zee- Ontbrekende nummers worden zoolang de voorraad strekt bijgeleverd. 1 HANDEL IN KOFFIE EN THEE En Gros En Detail Koloniale-, Kruideniers- en Grutterswaren, Comestibles WIJNEN en GEDISTILLEERD s Telefoon no. 65 Je adres is Noordstraat 50, Tel 501, Vliss. 'n K is" deze prachtband te verkrijgen, voor ieder, die zelf abonné is en een nieuwe abonné aanbrengt. De aanbrenger moet natuurlijk zelf ook abonné blijven ge durende de loopende jaargang. Het inbinden van een jaargang land’^fcost met prachtband mee Administratie „Zeeland” Vlissingen - Middelburg ,,Geen goud zoo goed'- O -.<<]) Kanaalstr. 137, Souburg A.G. KRUITHOF Een wekelijksche advertentie is een goede herinnering voor uw zaak of een artikel en Voor Rubberleer, Zoolleer, Rubberhakken, Voetbalschoenen, Draaihakken, Enz. Enz. I is nog steeds het goedkoopst adres Electrische Koelinrichting Concurreerende Prijzen. goed voor brand-, snij- cn stootwonden, 1 verouderde wonden, zonnebrand, aam beien, spierpijnen, spit, rheumatische pijnen, wintervoeten, springende handen en nog veel meer, koopt ge met een pot Akker s Kloosterbalsem, de snel werkende merkwaardige veelzijdige zalf. Wij geven openlucht- voorstellingen bij feestelijkheden. Sportfilms, Reisfilms, Onderwijsfilms Teekenfilms Voor Kinderverjaar- - dagen hebben wij een aardig filmprogramma 2—Vraagt prijsopgave Beleefd aanbevelend, Een advertentie op deze grootte kost bij 13 x maal plaatsen slechts f 1.00 per keer

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 19