W. PÜPPE KAASHANDEL I BOEREN KAAS eschaafde DE BESTE HÜLLANDSCHE H. VAN KAMPEN J. J. HOUTEKAMER MAATKLEEDING Het beste adres voor het betere Schoenwerk 6051 a 1 7 1934 juli i r TARWEBLOEM KRIJTAL Köhler Naaimachines VOOR HET MINSTE GELD VRIJDAG 20 JULI 1934 No. 17 PRIJS 71// CENT Uitgave van DRUKKERIJ H. WEGELING, Noordstr., Vlissingen en DRUKKERIJ DE LANGE JAN, L. Noordstr. C 34 Middelburg VOOR ABONNÉ’S OP WEGELING’S NIEUWSBLAD SLECHTS 6 CENT in ijzersterke Schoolschoe- leeren en rubberzolen ourreerende prijzen VERSCHIJNT IEDEREN VRIJDAGMORGEN JROKED”STEUNSCHOENEN beste steunschoen Oude Markt 20 Vlissingen Scheldestraat 70 Vlissingen "is degelijker"' 989 682 2581 iiMiniiiMi - 1 7e JAARGANG De Kwaliteitsmachine uoorZJuu kinderen ^niet beter aanbe- velen don Bertels’ Opfokvoeder heeft veel beter voldaan dan twee best bekende Opfokvoedersde kuikens zijn grooter en sterker. Van de kunstkorrel krijgen wij de helft meer eieren dan voor heen en de kuikens groeien er ook reus achtig van. De scheikundige analyseert, het publiek proeft de aparte kwaliteit van Hing pepermunt t de bloem. welke voor 1 kindervoeding bijzon- NV.KOOPMANS'MEELPABPIEKEN-LEEUWAPDEN (o gja deder pok uzeegt VjKilogram. - -• i| ADVERTENTIES IN TE ZENDEN UITER LIJK WOENSDAG MIDDAG TELEFOON no. 502 Aanbevelend, NIEUWSTRAAT 62 SOUBURG menschen beoordeelen U naar Uw manieren en naar Uw kleeding. Hoe velen zijn er in deze maatschappij geslaagd met slordige en niet goed passende kleeding 1 Ga naar Uw kleermaker en bestel een costuum naar maat. Het is op den duur goedkooper, want G Zoowel in eenvoudige als in de meest luxueuse uitvoering en afwerking, le veren wij U direct uit voorraad of binnen enkele dagen. Indien verlangt, op proef zonder ver plichting. Mogen wij U eens inlichten en de machine voor U demonstreeren 5-9-27. Coöp. Stoomzuivelfabriek, Odoorn. De ontwikkeling der jonge dieren van Uw Kunstkorrel is uitmuntend, evenals de leg- resultaten. Gebr. Welleman, Buurmalsem, 12 October 1929. Bertels' Opfokvoer heeft mij verleden jaar uitstekend voldaan. Ik heb wel Opfokvoer gebruikt dat twee- en driemaal zoo duur was, maar heb daarmede nog nooit zulke schitterende resultaten gehad. KI. Wolfis, Machinale Broederij Nuis. Gn. 3 Maart 1933. G

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 1