I 3 zaak verbonden ’sMoröens,, en ’s Avonds Café „De Nieuwe Markt” Prima Heinekens Bieren „AEROSTOP” aanbrengen. Dat is een bronsvee* rende metalen staaf, welke de tocht absoluut afsluit en de stof op uw vensterbank buiten houdt. J. DEKKER, Walstraat 86 een afdeeling Vulpen-Reparaties. I N T E E K E N-B I L J E T abonné op Uw geïllustreerd Naam Straat en No. Woonplaats Doorhalen wat niet verlangd wordt Wil mij voo! Weekblad T'i ot. par waak, *6 ct. per week, Aan het Bureau van „Zeeland" Drukkerij fi. Wegeling, Vlissingen Drukkerij De Larfge Jan, Middelburg ij .voor blanke tanden langdurig onderricht DRUKKERIJ H. WEGELING [4] NOORDSTRAAT 44 VLISSINGEN [f] 03 Reparaties worden ook aangenomen Aanbevelend, J. VERBEEK een jaar inschrijven ais Zeeland" tegen den prijs van 95 ct. per 3 mnd. 75 ct. per 3 mnd. Telefoon 304 *p. post f 1.10 *p. post 90 ct. Ondei teekening - ook Ï4J door DRUKKERIJ DE LANGE JAN M’burg Boldoots ‘—^Tandpasta Om in een groote behoefte te voorzien, hebben wij aan onze jk| De belangrijkste voordeelen daarvan zijn, dat men nu geen weken moet wachten, portokosten bespaart en goed- M tóf kooper bediend wordt. M Wij houden daartoe een groote voorraad M Swan, Waterman en imitatie onderdee- yj len, Pennen, Rubberzakken, enz. voor- radig, terwijl een langdurig onderricht [4] U borg is voor zuivere afwerking. 3 3 .1 Vergunning Tube 35 ct. ramen sjs 'Ui Z.arki\üllj VUul" Don. 20 ct. i Paul Krugerstraat 14 hoek Hobainstr. Vlissingen HALTE DOMBURGSCHE TRAM Vergunning Billijke Prijzen Nette Bediening EERSTE KLAS WILHELMINA-BILJART is ’t nuttig het gebit een Pastol-beurt te geven. Dan pas hebt ge zekerheid dat bacteriën niet kunnen inwer ken op *t glazuur van de tanden. MEVROUW, Hebt U last van tocht door en deuren Laat er dan AANBEVELEND, Vraagt inlichtingen b.= Pastol geeft bovendien zoo’n lekkeren frisschen smaak in den mond.dat *t alleen daarom de moeite al loont. Begin er vandaag mee ’t Gunstige gevolg blijkt gauw genoeg. KdÜlhRll®lïSllh&lhSll®n®n^llh?d I Ihfuil I h?dllh!dl hSïlihSdllïSdl hSrtlhSdllïSd I|UilJ| 1 Vulpen-Reparaties I I 7uHiiiiSiiiTiiiïi®iiiShSii®ii®ii®ii1Siii!^iti^iihSii®ii1Sih!sii1^iiSiiïSiiimi!ir.’

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 20