DE BEGRAFENIS VAN Z.K.H. PRINS HENDRIK 'if De wagens met bloemen, die de baar volgden. De stoet langs den Vijverberg. De aankomst van de lijkkoets aan de Nieuwe Kerk te Delft. In het portiek de Koningin en de Prinses. De belangstelling van het Nederlandsche volk voor den laatsten gang van den Prins was overal enorm. Onze foto is genomen op een der oude grachtjes van Delft. De lijkkoets vertrekt van het paleis aan het Noordeinde. Onder het balkon H. M. de Koningin en Prinses Juliana.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 6