PRIJS 71/» CENT Uitgave van DRUKKERIJ H. WEGELING, Noordstr., Vlissingen en DRUKKERIJ DE LANGE JAN, L. Noordstr. C 34 Middelburg llllllllllllllllllllllllllllllllllllll - W. POPPE KAASHANDEL J. J. HOUTEKAMER MAATKLEEDING "is degelijker DE BESTE HOLLANDSCHE BOEREN KAAS VOOR HET MINSTE GELD H. VAN KAMPEN Het beste adres voor het MF" betere Schoenwerk Köhler Naaimachines 7e JAARGANG VRIJDAG 2 NOVEMBER 1934 Ng. 32 juist.meuroutajdat is de b/oem.we/ke cxxy* NV.KOOPMANS’MEELPABRIEKEN- LEEUWARDEN i ijzersterke Schoolschoe- VOOR ABONNÉ’S OP ZEEUWSCH NIEUWSBLAD SLECHTS 6 CENT 1ROKED”STEUNSCHOENEN este steunschoen Oude Markt 20 Vlissingen Scheldestraat 70 Vlissingen 6051 a 1 7 1934-nov leeren en rubberzoien urreerende prijzen De Kwaliteitsmachine De scheikundige analyseert, ’—het publiek proeft de aparte kwaliteit van KING pepermunt i kindervoeding bijton* der geschikt ts. zegt de v l geneesheer Jk kern Ct L voor ZXm kinderen yrnief beter aanbe- xz. ueien don Bertels’ Opfokvoeder heeft veel beter voldaan dan twee best bekende Opfokvoedersde kuikens zijn grooter en sterker. Van de kunstkorrel krijgen wij de helft meer eieren dan voor heen en de kuikens groeien er ook reus achtig van. VERSCHIJNT 1EDEREN VRIJDAGMORGEN 4 j.. --i ADVERTENTIES in TE ZENDEN UITER LIJK WOENSDAG MIDDAG TELEFOON no. 502 Aanbevelend, NIEUWSTRAAT 62 SOUBURG 9892 559 8965 menschen beoordeelen U naar Uw manieren en naar Uw Weeding. Hoe velea zijn er In deze maatschappij geslaagd met slordige en niet goed passende Weeding Ga naar Uw Weermaker en bestel een costuum naar maat. Het Is op den duur goedkooper, want Zoowel in eenvoudige als in de meest luxueuse uitvoering en afwerking, le veren wij U direct uit voorraad of binnen enkele dagen. Indien verlangt, op proef zonder ver plichting. Mogen wij U eens inlichten en de machine voor U demonstreeren 5-9-27. Coöp. Stoomzuivelfabriek, Odoorn. De ontwikkeling der jonge dieren van Uw Kunstkorrel is uitmuntend, evenals de leg- resultaten. Gebr. Welleman, Buurmalsem. 12 October 1929. Bertels’ Opfokvoer heeft mij verleden jaar uitstekend voldaan. Ik heb wel Opfokvoer gebruikt dat twee- en driemaal zoo duur was, maar heb daarmede nog no it zulke schitterende resultaten gehad. KI. Wolfis, Machinale Broederij Nuis. Gn. 3 Maart 1933. ff Q

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 1