VAN renterghem 11 dende aan spierkramp, in slaap bracht en van zijn kramp afhielp, hoe hij een ambtenaar van zijn doofheid afhielp, een aan gewrichtsreumatiek lijdende vrouw enige verlichting van haar pijnen verschafte en een metselaarsknecht met stijfheid in het schoudergewricht met behulp van sugges tie bewegingen liet maken. De laatste patiënt die middag, een weduwe van 49 jaar die aan maag kanker leed, wist Van Renterghem dank zij een diepe hypnotische suggestie van haar pijn te be vrijden. Van Eeden bleek na afloop zeer getroffen door het aanschouwde en door de natuurlijkheid en diepe eenvoud van deze toepassing der psychi sche geneeswijze volgens de methode van Lié- beault. Van Deventer had zijn vriend triomfante lijk aangekeken, alsof hij zeggen wilde: Heb ik overdreven, toen ik je schreef over de hier ver richte therapeutische wonderen? Amsterdam De bron die Fontijn voor dit verslag gebruikt, is de uit twee delen bestaande Autobiographie van dr Albert Willem van Renterghem. Nu is bekend dat autobiografen hun eigen werkelijkheid nog wel eens willen vergulden. In dit geval mogen de verbazing en het enthousiasme van Van Eeden evenwel serieus worden genomen, en wel om twee redenen. Veertien dagen na zijn bezoek ver zoekt hij Van Renterghem 'niet langer in Goes te vegeteeren', doch met hem te Amsterdam de eer ste 'Inrichting voor Psycho Therapie' voor Neder land te stichten. Na enige bedenktijd gaat Van Renterghem nog in 1887 op dat voorstel in. Via een aanloop in diverse Amsterdamse pan den mondt het initiatief van Van Eeden uit in het 'Instituut Liébeault'. Deze fraai uitgevoerde kli niek wordt vlak achter het Concertgebouw aan de van Breestraat 1 gevestigd. Het danig verval len gebouw staat er een eeuw later nog altijd, nu als een in hokjes versneden jeugdhotel van een Australische organisatie. Er is nog een aanwijzing dat Van Eeden in Goes op die zaterdag in juli 1887 waarlijk verbaasd is geweest, te weten het artikel dat hij in 1925 in het dagblad De Maas bode ter gelegenheid van Van Renterghems tach tigste verjaardag publiceert. In dat stuk kijkt Van Eeden terug op die gedenkwaardige dag in Goes: 'Wat ik toen zag was voldoende om mij te over tuigen dat ik hier niet te doen had met kwakzal verij, maar met een ernstige en hoogst belang- Afb. 2: Instituut Liébeault, Van Breestraat 1 te Amsterdam. sssiiiiii

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 13