JAN KUILER 19 Afb. 3: Middelburgs Man nenkoor bij de AVRO, Hil versum 1964. alle waarschijnlijkheid uit zijn Duitse tijd, zoals 'Psalm 86' en 'Du lieber heiliger frommer Christ'. Hij zette gedichten en verhalen op muziek waar van de teksten veelal religieus van aard waren. Muziek en religie lagen voor Jan Kuiler dicht bij elkaar; één van zijn uitspraken getuigt daarvan: 'Waar de religie eindigt, begint de muziek'. Ten gevolge van slordige archivering door de compo nist zelf zijn niet al zijn stukken bewaard geble ven. Een deel eivan, veelal handschriften, wordt bewaard in de kluis van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Voor zijn jarenlange verdiensten voor het mu ziekleven in het algemeen en de wederopbouw van het muziekleven te Vlissingen in het bijzon der ontving Jan Kuiler in 1957 de Ruyterpenning. eens niet 'In naam van Oranje', maar een origi neel eerbetoon', merkte één van de radiomede werkers op. De enige verwijzing naar vader landse melodiek bevond zich in het slotgedeelte, waarin Kuiler een paar maten van het 'Wilhel mus' verwerkte, 's Avonds werd het programma nog eens door de enthousiaste Wereldomroep herhaald. Enkele jaren later voerde Kuiler ander maal in aanwezigheid van koningin Juliana in de Grote Kerk te Veere eigen werk uit. Het betrof het historisch spel 'Het sprookje in de historie' van de heer Abeleven, waar Kuiler de muziek bij had gecomponeerd. Kuilers muziek is geschreven in een traditio nele stijl. De klankkleur wordt gekenmerkt door Franse invloed. Een paar stukken stammen naar Afb. 4: Jan Kuiler dirigeert op de markt in Middel burg zijn aubade 'Oranje Zonneglans' voor 1000 kinderen en strijkorkest, op tekst van H. den En gelsman.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 21