IAN KUILER 21 Afb. 6: Koningin Juliana bedankt Jan Kuiler voor de uitvoering van zijn au bade 'Oranje Zonneglans' voor het stadhuis te Mid delburg op 21 augustus 1950. In 1967 besloot Kuiler zijn optreden in het open baar met een uitvoering in de St. Jacobskerk te Vlissingen van het 'Requiem' van Mozart en het 'Magnificat' van Bach. Op 23 november van dat zelfde jaar werd hij in Middelburg benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. (Met speciale dank aan mevrouw Elisabeth Kui- ler-Puijpe voor het leveren en toelichten van ma teriaal voor dit artikel.) Bijlage Overzicht van composities en arrangementen van Jan Kuiler die zich in de kluis van de Zeeuwse Bibliotheek bevinden: 1. Als de ziele luistert, voor mannenkoor, tekst van Guido Gezelle 2. Ave Maria, voor vrouwenkoor 3. Beatrijs, voor spreekstem en piano, tekst van P.C. Boutens 4. Cantate Walcheren, voor kinderkoor en piano, tekst van L. van den Broeke-de Man 5. Cantate Wintercantate, voor kinderkoor en piano, tekst van J. Vreeken 6. Den spieghel der salicheyt van Elckerlyc (be werking Jan Kuiler?) 7. Du lieber heiliger frommer Christ, voor ge mengd koor en orgel (bewerking JK?) 8. Gloria in exelsis Deo, voor mannenkoor 9. Heer Jesus heeft een hofk.en, voor mannenkoor (bewerking JK?) 10. Ik wil mij gansch U geven nu...-, oud- Vlaamsch, voor mannenkoor (bewerking JK?) 11 .Ik zag Caecilia komen, voor mannenkoor (be werking JK?) 12. Kerstmuziek Ik groet u teer..., uit Kerstorato rium, voor mannenkoor 13. Kerstmuziek Kerstcantate, voor soli, koor en orgel, tekst afkomstig uit Lucas II 14. Kerstmuziek Kerstlied, voor mannenkoor, tekst van Guido Gezelle 15. Kerstmuziek Kerstoratorium, voor sopraan, tenor, koor en orkest, tekst afkomstig uit Lucas II 16. Kerstmuziek Lied in den kerstnacht, voor mannenkoor, tekst van Gabriel Smit 17. Kerstmuziek Naar Bethlehem, voor mannen koor (bewerking JK?) 18. Kerstmuziek Nu zijt wellekome, voor mannen koor (bewerking JK) 19. Kyrie Eleison, voor vrouwenkoor en piano 20. Nachtstilte, voor mannenkoor, tekst van P.C. Boutens 21. Nodus indissolubilis, voor mannenkoor (be werking JK?) 22. Psalm 86, voor tenor, koor, strijkorkest en or- gel 23. Een scheepje over de Zuiderzee..., voor man nenkoor, tekst van Adema van Scheltema 24. Sweet low, sweet chariot, voor mannenkoor (bewerking JK) 25. Het was een Maged uitverkoren, voor man nenkoor (bewerking JK) 26. Welkomstlied aan H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins der Nederlanden, Oranje Zonne glans, voor kinderkoor en strijkorkest, tekst van H. den Engelsman Afb. 5: Ave Maria.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 23